Sportverenigingen in Akersloot en Limmen willen krachten bundelen

Akersloot/Limmen – Nadat zes sportverenigingen uit Akersloot in 2022 de wens hadden uitgesproken om op sportaccommodatie Cloppenburg een OmniPark te realiseren, is het college een soortgelijk traject gestart in Limmen. In een raadsinformatiebrief van 13 februari deelt het college mee dat het resultaat van de onderzoeken in het tweede kwartaal van dit jaar aan de raad wordt gepresenteerd.

Door Hans Boot

In genoemde brief bevestigt het college dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente middelen beschikbaar stelt voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een Omnipark. In Akersloot is men daar al sinds 2022 actief mee aan de gang gegaan en zijn er gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de zes sportverenigingen. Zij hebben een stuurgroep gevormd die een programma van eisen heeft opgesteld. Het doel is een nieuw park ter grootte van zo’n zes hectare voor de voetbal-, handbal- en tennisverenigingen, IJsclub Akersloot, de Akersloter Marathonklub (AMAK) en Kids and Parents Bikeschool (KPB). Verder omvat het plan de bouw van een multifunctioneel onderkomen met sporthal. Volgens de brief van het college zijn er nog enkele knelpunten die verder onderzocht moeten worden zoals verkeer en parkeren, de gevolgen van de eventuele verplaatsing van de sporthal en de benodigde financiële middelen.

Skeelerbaan

Wat de accommodaties in Limmen betreft laat het college weten dat de plaatselijke voetbalvereniging vanaf seizoen 2025/2026 niet langer kan beschikken over het trainingsveld aan de Hogeweg, waar de club al sinds de oprichting in 1931 gebruik van maakt. Als reden hiervoor geldt dat het Bisdom Haarlem, eigenaar van de grond, de huur heeft opgezegd. Mark Dingerdis, voorzitter van vv Limmen zei daarover: ,,Het Bisdom heeft aangegeven dat het veld verkocht of geruild zal worden om met de opbrengsten Onze Lieve Vrouwe ter Nood verder te ontwikkelen.’’

Het college constateert in haar brief dat de gemeente het verlies van het trainingsveld op of nabij de accommodatie van de voetbalclub dient te compenseren. Ook wordt vermeld dat IJsclub Limmen de gemeente heeft gevraagd de uitbreiding van het trainingsveld te combineren met de aanleg van een skeelerbaan. Dingerdis: ,,Dit voorstel is door beide verenigingen verder uitgewerkt. Ook hebben wij een eerste inschatting gemaakt van de kosten.’’

Scenario’s

Tot slot is volgens het college de bouw van een nieuwe sporthal bij het sportcomplex Dampegheest van vv Limmen een optie, waar de voorzitter van de voetbalclub ook enthousiast op reageerde: ,,Met een nieuwe hal kan de gemeente de sportbehoefte van onder andere de scholen blijven waarborgen. Als voetbalvereniging zien we die voorzieningen ook als welkome aanvulling op Dampegheest.’’ De brief van het college eindigt met de mededeling dat de haalbaarheid van de scenario’s voor Limmen wordt onderzocht en dat het resultaat hiervan, samen met de uitkomsten van het onderzoek voor het Omnipark, in het tweede kwartaal van dit jaar aan de raad wordt gepresenteerd.

Op de foto:
Het trainingsveld aan de Hogeweg dat moet wijken voor herontwikkeling. (Foto: Hans Boot)