Sporthal De Bloemen zorgt voor watertappunt

Castricum – Nadat de gebruikers van het skatepark achter het tennispark aan De Bloemen hadden aangegeven dat er grote behoefte is aan een watertappunt om hun flessen te vullen, sprongen de beheerders Michiel Schoenmaker en Martin Richter van de sporthal voor ze in de bres. Zij lieten voor eigen rekening bij de entree van de hal een tappunt installeren dat vrijdag werd ingewijd.

Door Hans Boot

Dirk, een fanatiek skater van de zeer populaire nieuwe baan, was een van de initiatiefnemers voor de aanleg van een watertappunt. Hij vertelt: ,,Zo’n twee maanden geleden heb ik dit idee voorgelegd aan jongerenwerker Amber Hulsken van de Stichting Welzijn. Daarna zijn er gesprekken gevoerd met gemeenteambtenaren, maar zij vonden de kosten te hoog voor een tienjarig contract met PWN. Het is super dat de beheerders van de sporthal er eentje hebben laten aanleggen op een prachtige plek naast hun deuren. Nu kunnen we onze lege flessen steeds vullen en hoeven we ze niet meer in de supermarkt te kopen. Dat betekent minder plastic en het geeft alleen maar blije gezichten.”

Benefietconcert

Sporthalbeheerder Michiel Schoenmaker is ook blij met deze aanwinst: ,,We hebben het initiatief van de skaters omarmd, maar kozen voor een wat breder gebruik. Het tappunt staat nu op eigen grond voor onze entree, zodat ook de scholieren van het Jac. P. Thijsse, wandelaars, wielrenners of jongeren van de hangplek JOP hier hun dorst kunnen lessen. Voorlopig hebben wij alle kosten op ons genomen, inclusief de waterlevering en het jaarlijkse onderhoud.”

Jongerenwerker Amber reageert eveneens enthousiast op de snelle plaatsing. Zij licht toe hoe er pogingen zijn gedaan om nog een deel van de kosten terug te winnen: ,,De deal met de sporthal hield in dat de gebruikers van het skatepark activiteiten zouden organiseren, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de investering van het tappunt. Zo geven de skaters bijvoorbeeld clinics aan buurtkinderen tegen betaling van een vrijwillige bijdrage. Daarnaast heeft er in ons jongerencentrum Discovery een benefietconcert plaats gevonden, dat ook een aardig bedrag voor dit doel heeft opgeleverd. Verder hopen we dat de gemeente nog een duit in het zakje doet.”

Mensen die dit project en ‘bewegend Castricum’ willen steunen, kunnen een vrijwillige bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL69RABO0300958676 van de Stichting Welzijn Castricum onder vermelding van KWPT. (Foto: Hans Boot)