Sportakkoord voor de gemeente Castricum: meer inwoners laten genieten van sporten en bewegen

Castricum – Burgemeester en wethouders hebben het lokale sportakkoord ‘Castricum beweegt’ voor de komende twee jaar ondertekend. Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Sportformateurs Emma Poelman en Rianne Schenk hebben met betrokken sportverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden ervoor gezorgd dat het akkoord tot stand is gekomen. Burgerparticipatie stond hierbij centraal.

Wethouder Ron de Haan is trots: ,,Er zijn wel 17 organisaties vanuit verschillende hoeken, zoals sport, welzijn en ook buurtbewoners, die zich aan het sportakkoord hebben verbonden. Dank aan deze organisaties en de sportformateurs! De grote betrokkenheid laat zien dat sport leeft onder de inwoners van Castricum. Door de gezamenlijke aanpak konden creatieve ideeën ontstaan. Zo ontstond er een hecht netwerk tussen organisaties die betrokken zijn bij sport in onze gemeente.’’

Genieten van sport

Wethouder de Haan voegt daar aan toe: ,,Ik ben er van overtuigd dat we met dit sportakkoord meer mensen in Castricum kunnen laten genieten van sport en bewegen. Het akkoord is een goede basis voor langdurige samenwerking en toekomstige ontwikkelingen op gebied van sport en bewegen.’’

Doel van het sportakkoord

Een van de doelstellingen is om inwoners in beweging te brengen, die niet zo snel in beweging te krijgen zijn. Andere doelstelling is om voor een omgeving te zorgen waar je goed terecht kunt om te sporten en bewegen. Belangrijkste is dat met het akkoord er volop aandacht komt voor het belang van een gezonde leefstijl. Dit past goed bij de huidige tijd; zoals het ontwikkelen van een goed immuunsysteem. Daar helpt sport en beweging natuurlijk bij.

Castricum beweegt!

De komende twee jaar gaan de 17 organisaties samen aan de slag met de actiepunten uit het akkoord. Participatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De acties zijn bijvoorbeeld het inrichten van de openbare ruimte om ervoor te zorgen dat deze meer uitnodigt tot bewegen. Een andere actie is om inwoners met plezier in beweging te krijgen door het (sport)aanbod duidelijker aan te bieden via een website. Andere actiepunt is een bijeenkomst voor zorgprofessionals om het belang van sporten en bewegen te stimuleren. In kleine teams wordt dit in gang gezet. Kortom iedereen draagt een steentje bij aan ‘Castricum beweegt’. Verder sluit het initiatief aan op het raadsprogramma 2018-2022 (samenwerken en inwoners actief mee laten doen).

Nationaal sportakkoord

Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het nationaal sportakkoord heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij. Meer weten of interesse om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Castricum? Neem contact op met de buurtsportcoach van de gemeente Castricum.