Sport en bewegen: maak jij het mogelijk?

Castricum/Heemskerk – Zie jij kansen voor sport en bewegen in de gemeente Castricum of Heemskerk? Dan is Team Sportservice Kennemerland op zoek naar jou! Of je nu kansen ziet in nieuw sportaanbod of juist in aanbod voor een extra doelgroep; een financiële bijdrage van het lokale sportakkoord kan je hierbij helpen. Of misschien zien jullie meer in de aanschaf van materiaal om te sporten of om jullie accommodatie te verduurzamen. Of willen vrijwilligers een cursus doen om hun taken nóg beter te uitvoeren. Acties die inwoners in beweging brengen of acties die sportaanbieders beter voorbereiden op de toekomst komen in aanmerking voor een bijdrage.

Dankzij een bijdrage vanuit het sportakkoord hebben twee inwoners uit Castricum de nieuwe sport Pickleball kunnen introduceren in de gemeente. De bijdrage is gebruikt voor de aanschaf van materiaal en de zaalhuur tijdens de opstartfase. Megan is blij dat zij een aanvraag voor uitvoeringsbudget gedaan heeft. ,,Dankzij het sportakkoord hebben we de mogelijkheid gekregen om inwoners van Castricum kennis te laten maken met Pickleball. Door de bijdrage zijn we sterk begonnen en hebben we vanaf de introductiemiddag een groepje spelers bij elkaar.’’

In Heemskerk zorgt het sportakkoord onder meer voor een impuls aan de bridgesport. De bridgeverenigingen organiseren samen een open dag. Vervolgens starten zij een gezamenlijke cursus om inwoners de basiskennis van bridge aan te leren. Het doel is dat de deelnemers hierna aansluiten bij een vereniging naar keuze. Men verwacht dat deelnemers dit eerder zullen doen doordat zij de basis van deze denksport al kennen. De bijdrage van het sportakkoord wordt gebruikt voor promotiemateriaal, zaalhuur, inzet trainer en spelmateriaal.

Meer info en aanvragen

Doe via het formulier op www.teamsportservice.nl/kennemerland een aanvraag voor uitvoeringsbudget. Hier vind je ook meer informatie, goedgekeurde aanvragen en de voorwaarden. Team Sportservice Kennemerland verzamelt de aanvragen voor uitvoeringsbudget van het sportakkoord in de gemeenten Heemskerk en Castricum. Vervolgens worden de aanvragen met de lokale klankbordgroep besproken en teruggekoppeld aan de aanvragers. (Foto: Pickleball Castricum)