Spoordeskundige: ‘Gelijkvloerse kruising Beverwijkersstraatweg wél mogelijk’

Castricum – Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen tunnel bij ‘probleemoverweg’ Beverwijkerstraatweg, maar de motie waarin opgeroepen wordt onderzoek te doen naar een gelijkvloerse kruising voor de lange termijn is door een meerderheid van de raad weggestemd. Spoordeskundige Dave van Ooijen doorzocht daarop documenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zijn conclusie? ,,Een tunnel is ook op lange termijn niet noodzakelijk.’’

Door Ans Pelzer

De motie, ingediend door PvdA, Forza, Vrije Lijst en D66, was geïnspireerd op het werk van Dave Van Ooijen. In de vergadering van 8 februari jl. werd in die motie opgeroepen om in de voorgenomen intentieovereenkomst ook een onderzoek op te nemen naar een zogenoemde lijnvoeringsvariant, waarin ook op de lange termijn geen tunnel noodzakelijk is. Het pre-advies van het college raadde de motie af en de vier coalitiepartijen hebben de motie verworpen. Het belangrijkste argument: de optie om de gelijkvloerse kruising open te houden zou ‘niet werken’ en wordt daarom ‘op dit moment’ niet gesteund. Ook werd de motie in zekere zin overbodig geacht. ‘De wethouder heeft geen steuntje in de rug van een motie nodig’.

Meer reizigers

Na de raadsvergadering van 8 februari gaat Van Ooijen op zoek naar documenten bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat doet hij met een beroep op de Wet open overheid (Woo). Uit die stukken* blijkt zonneklaar dat ook op lange termijn geen tunnel noodzakelijk is.

Van Ooijen: ,,Uit die stukken van ProRail blijkt dat een gelijkvloerse kruising op lange termijn mogelijk is – met enig geknutsel aan hoe frequent de treinen rijden. Zonder dat reizigers benadeeld worden. De lijnvoeringsvariant die ik voorstel – en die ook in de stukken van ProRail te vinden is – zal zelfs tot meer reizigers leiden dan de huidige dienstregeling én de voorgenomen dienstregeling met Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).”

‘Niet op de hoogte’

Hoe kan het dat deze stukken niet bij de beschouwingen betrokken zijn? Van Ooijen: ,,Ik vermoed dat het lokaal bestuur hier gewoon niet van op de hoogte was. Dat verdient geen schoonheidsprijs maar ik denk niet aan te kwader trouw.’’ Van Ooijen gaat het college wel om opheldering vragen. De stukken die Van Ooijen opduikelde, maken deel uit van stukken die besproken zijn aan de Landelijke Openbaar Vervoer en Spoortafel van eind 2023 over de doorgroei ná het PHS. Van Ooijen: ,,Het is voor de meeste mensen inmiddels een puzzel geworden hoe het zit. De oproep van de gemeenten Beverwijk, Alkmaar en Haarlem om de overstap in Uitgeest niet in te voeren, gaat over de korte termijn. Voor de lange termijn ziet het beeld er anders uit. Dan scoort de gelijkvloerse variant beter – en dat komt vooral door de verdubbeling van de sprinter op het traject Uitgeest-Haarlem-Amsterdam, een betere aansluiting/overstap in Uitgeest tussen sprinters en meer Intercity’s op de Zaanlijn.’’

Heroverweging

Van Ooijen: ,,Mijn dringende oproep aan college en raad is om het besluit van 8 februari te heroverwegen. Nu wordt alleen onderzoek naar een ongelijkvloerse kruising voor de lange termijn genoemd. Dat zou mijns inziens in samenhang moeten gebeuren met nader onderzoek naar een gelijkvloerse kruising. Pas dan kunnen raad en college tot een degelijke afweging komen, wat voor zowel voor Castricum als voor de regio op de lange termijn het beste is.’’ Van Ooijen heeft zijn raadsadres – een manier om bestuurders op zaken te wijzen – dinsdag 12 maart naar de gemeenteraad en het college gestuurd.

Werkbare variant

Van Ooijen: ,,Het is nu de aan de raad om op basis van dit rapport te reageren omdat er duidelijk in staat dat gelijkvloers een werkbare variant is en die qua vervoerswaarde ook nog eens beter scoort. Je moet als raad aandringen op nader onderzoek. Uit de stukken van ProRail blijkt dat het een realistische en maakbare variant is. Maar de raad kende dit onderzoek tot nu toe niet.’’

* Concreet gaat het om het rapport ‘Robuuste basis’ van ProRail (31 oktober 2023), waarin een tweetal varianten voor de lijnvoering tussen Uitgeest en Alkmaar voor de lange termijn wordt beschreven.

Op de foto:
Dave van Ooijen doorzocht stukken van het ministerie. ,,Ik geef niet op.’’ (Foto: Ans Pelzer)