Spoedzoekers naar leegstaand kantoor

Het bedrijf FlexwonenNH huisvest in overleg met de gemeente Castricum tijdelijk 47 spoedzoekers in een kantoorpand in Limmen. Het betreft mensen die dringend woonruimte nodig hebben. FlexwonenNH biedt betaalbaar begeleid wonen in leegstaande kantoorpanden van particuliere eigenaren. Het project in Limmen wordt donderdag 18 mei officieel gestart door de Castricumse wethouder Marcel Steeman.

Spoedzoekers op de woningmarkt zijn onder anderen jongeren die vanwege een onhoudbare gezinssituatie niet meer thuis kunnen wonen. Met financiële steun van stichtingen op het gebied van jeugdzorg wordt hen een nieuwe plek geboden. Verder richt FlexwonenNH zich op mensen die na een scheiding op straat komen te staan en op jonge stelletjes die graag samen willen wonen, maar te lang op een huurwoning moeten wachten. Andere doelgroepen zijn mensen in de schuldsanering, arbeidsmigranten en statushouders. FlexwonenNH is een initiatief van vastgoedondernemer Bert Rotteveel uit Alkmaar. ,,In elk pand plaatsen we een beheerder die toeziet op de naleving van het huishoudelijk reglement. Wie zich niet aan de regels houdt, kan vertrekken. Gelukkig gebeurt dat zelden of nooit. De meeste mensen zijn dolblij dat ze een eigen plek hebben en willen die niet verspelen. Behalve een goed beheer is ook het collectief gebruik van gedeelde voorzieningen van belang. Dat heeft een positief effect op de onderlinge contacten binnen een pand en versterkt de integratie.”

In Limmen nemen 47 mensen hun intrek in een voormalig kantoor aan de Oosterzijweg. Dat staat op de nominatie om over vijf jaar vanwege woningbouw te worden gesloopt. De eigenaar heeft het pand bouwtechnisch aangepast. Zo zijn kantoorruimtes opgedeeld in kamers en werden brandwerende voorzieningen getroffen. Het college van burgemeester en wethouders van Castricum is met FlexwonenNH al in gesprek over het gebruik van een ander pand waarin ook nog eens 40 spoedzoekers een plek zouden kunnen krijgen.