Spoeddebat wegens missers BUCH bij Raad van State

Castricum – De gemeente schitterde twee keer door afwezigheid bij recente zittingen van de Raad van State. Dat was voor de gemeenteraad aanleiding om voor de vergadering van afgelopen donderdag een spoeddebat aan te vragen. Wethouder Roel Beems beloofde daarin beterschap. In dezelfde vergadering werd akkoord gegaan met het ruimtelijk kader voor de bouw van een hospice in Limmen.

Door Hans Boot

Voorzitter Mans merkte na het toevoegen van het spoeddebat aan de agenda op dat er lange tijd geen gebruik was gemaakt van deze mogelijkheid en dat die nu weer eens werd afgestoft. Wat was de aanleiding daarvoor? Op 23 en 27 maart werden er zittingen gehouden bij de Raad van State over respectievelijk de aanleg van een rotonde bij de Visweg in Limmen en een zaak van een jonge Afghaanse vrouw die zich niet neerlegde bij de weigering van de gemeente om haar een woonurgentieverklaring te verlenen. In beide gevallen was de gemeente niet aanwezig.

Rob Dekker (VVD) reageerde daarop en stelde dat de gemeente door dit nieuws er slecht op staat in de pers. Hij vroeg aan het college hoe deze omissie kan worden uitgelegd en voortaan kan worden voorkomen. Wethouder Beems kon daarop niet anders antwoorden dan dat er binnen het ambtelijk apparaat van de BUCH in beide gevallen sprake is van ‘menselijke fouten die uiteraard niet goed zijn te praten’.

Afmelding

De wethouder zegde daarop een aantal maatregelen toe. Zo wordt het proces van inkomende en uitgaande post onder de loep genomen en een overzicht bijgehouden van de komende zittingen van de Raad van State. Overigens was er geen sprake van het zoekraken van post en zijn de uitnodigingen voor de zittingen ontvangen, gescand en doorgestuurd naar het vakteam. Het college is daarover echter niet geïnformeerd. Dat geldt ook voor de afmelding van de tweede zitting, waarbij de gemeente niet verplicht was om aanwezig te zijn. Die afmelding was wel schriftelijk opgesteld, maar per abuis niet verzonden.

Beems constateerde ook nog dat dit soort fouten vanaf 2020 ook door de andere drie BUCH-gemeenten minimaal vijf keer zijn gemaakt. De algemene conclusie van de raadsleden was dat ze blij waren dat de ernst van deze missers is onderkend door het college en dat er adequaat is gehandeld. In ieder geval heeft deze commotie ervoor gezorgd dat er vóór 4 april een verweerschrift is ingediend voor de zaak over de rotonde die op 6 april dient.

Hospice

In dezelfde vergadering werd duidelijk dat de raad unaniem akkoord is gegaan met de vaststelling van het ruimtelijk kader voor de bouw van een hospice, acht seniorenwoningen en een vrijstaande woning op het terrein aan Dampegheest in Limmen. De PvdA plaatste daarbij de kanttekening het ‘jammer’ te vinden dat voor de seniorenwoningen niet expliciet is bepaald dat deze in de sociale sector worden gerealiseerd, maar dat de exploitatie daarvan aan de vrije markt wordt overgelaten.