SP vraagt steun voor ProRail opstelterrein ten zuiden van Uitgeest

,,De SP sluit zich aan bij de keuze van de gemeentebesturen van Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor een treinenopstelterrein in Uitgeest. De keuze voor deze plek ten zuidoosten van Uitgeest naast de N203 is de minst slechte. Er wonen bijna geen mensen, en het opstelterrein ligt het gunstigst ten opzichte van het eindstation Uitgeest van de sprinters. De SP-statenfractie heeft inmiddels aan gedeputeerde staten gevraagd of zij de keuze van de vijf gemeenten willen ondersteunen.” Dat schijft Remine Alberts, fractievoorzitter statenfractie SP Noord-Holland. ,,Andere varianten zouden veel meer overlast voor omwonenden geven of meer aantas­ting van het open landschap. SP heeft aan gedeputeerde staten gevraagd of zij het standpunt van de vijf gemeenten willen ondersteunen en bij andere betrokken partijen wil bepleiten. De provincie is partij in een overeenkomst met gemeenten en de spoorwegen om meer treinen op de Zaanlijn te laten rijden en tegelijkertijd nieuwbouw te concentreren rondom stations.”