Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA): ,,Armoede treft ook mensen met inkomen uit arbeid’’

Castricum – Songül Mutluer is sinds ruim anderhalf jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA, daarvóór was ze onder meer wethouder in de gemeente Zaanstad. Onlangs bracht ze een bezoek aan de gemeente Castricum. Hier sprak ze met maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van de voedselbank. Mutluer is momenteel woordvoerder justitie, veiligheid en wijken in de Tweede Kamer en heeft een groot hart voor bestaanszekerheid. Ze is volgende week verkiesbaar voor GroenLinks-PvdA.

Die bestaanszekerheid baart in de huidige situatie steeds meer zorgen. Mutluer: ,,Ook steeds meer mensen met een inkomen uit werk komen in de armoede terecht. Alles is onzeker, denk aan de vele tijdelijke en flexibele contracten. De arbeidstijden zijn onzeker, je weet nooit wat langer van tevoren wanneer en op welke tijden je moet werken. In de zorg wordt vaker niet genoeg verdiend om de maand door te komen en dan is er ook nog veel te weinig woonruimte. Het is heel erg belangrijk dat we ook het midden- en kleinbedrijf blijven ondersteunen. Er zijn veel ondernemers met een sociaal hart en die moeten we ook belonen. Het aanbieden van vaste contracten willen we ook stimuleren door de looptijden van aanbestedingen en subsidies te verlengen. Bestaanszekerheid: begint ook met een dak boven je hoofd.’’

Genoeg inkomen om van te leven

Veel mensen houden aan het einde van hun geld nog een stuk maand over. Voor velen leidt dat tot bijna onverdraaglijke bestaansonzekerheid. Mutluer: ,,Momenteel komen ook mensen met een inkomen uit arbeid bij de voedselbank. De wooncrisis komt daar nog eens bovenop. Dan moet je al ploeteren om het eind van de maand te halen en dan is ook nog het dak boven je hoofd slecht, onzeker of domweg niet te krijgen. De kloof tussen heel rijk en arm wordt alleen maar groter. Het wordt hoog tijd dat we daar wat aan veranderen. Nu hebben eindelijk meerdere partijen bestaanszekerheid op de agenda staan. Mensen glijden af of vallen tussen wal en schip. Ook de groep die voor allerlei toeslagen net boven de inkomensgrens zit, raakt nu vaker in de armoede. De groep kan nog groter zijn dan we nu denken, juist omdat die groep niet in aanmerking komt voor toeslagen of voor kwijtscheldingen. Ik wil daarbij vooral ook het midden- en kleinbedrijf niet vergeten. Zij hebben vaak grote moeite om personeel in dienst te krijgen en te houden. Ook zijn er veel middenstanders die als gevolg van de coronacrisis de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.’’

Effect op kinderen

Volgens Mutluer heeft opgroeien in armoede een direct effect op kinderen: ,,Dat zie je terug in de schoolprestaties, de gezondheid én toekomst van de kinderen. In zo’n welvarend land als Nederland moeten we daar wat aan kunnen doen! Als samenleving hebben we er baat bij bestaanszekerheid topprioriteit maken en ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen! We laten kwetsbare mensen aan hun lot over daar moet het echt een keertje klaar mee zijn.’’

Op de foto:
Songül Mutluer (midden) staat nummer 10 op de lijst van GroenLinks-PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. (Foto: aangeleverd)