Sokkerwei fuseert niet met Juliana van Stolberg maar met de Klimop


Schoolbestuur ISOB onderzoekt de mogelijkheden voor een fusie van de Sokkerwei en de Klimop. Het formele samengaan kan mogelijk al per 1 augustus 2018. ,,Ouders die kiezen voor de Sokkerwei als school voor hun kind, zijn ervan verzekerd dat hun kind de schoolloopbaan op de huidige locatie van de Sokkerwei kan doorlopen”, zegt Robert Smid, directeur-bestuurder van de ISOB. ,,Ook blijft de werkgelegenheid voor het personeel op beide scholen bij de ISOB gegarandeerd.’’

Eerder onderzocht de ISOB een fusie tussen de Sokkerwei en de Juliana van Stolberg, die fysiek stukken dichter bij elkaar liggen. De aanpak van het onderwijs op beide scholen verschilt echter te veel om op korte termijn succesvol samen te gaan, zodat dit fusieproces is gestopt. Voor dit scenario vreest Smid nu niet. Beide scholen zijn enkele jaren geleden begonnen met een vernieuwend onderwijsconcept, gepersonaliseerd leren. ,,De afgelopen tijd is al de nodige synergie ontstaan tussen de leerkrachtenteams van de Sokkerwei en de Klimop, doordat enkele leerkrachten elkaar opzochten om ervaringen en ideeën uit te wisselen’’, aldus Smid. De betrokken teams, ouders en MR’en zijn op de hoogte gesteld en op informatie-avonden verder geïnformeerd. De scholen tellen momenteel 105 (de Sokkerwei) en 122 (de Klimop) leerlingen. Na enkele jaren van krimp groeien beide scholen weer enigszins, mede dankzij het vernieuwende onderwijsconcept dat in 2016 is ingevoerd.

ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) bestuurt twintig basisscholen met totaal zo’n 2800 leerlingen in Alkmaar, Bergen, Castricum inclusief Akersloot, Heiloo en Uitgeest. In Castricum gaat het om vier scholen. Foto: Sokkerwei.nl.