Soap Maranathakerk duurt voort

Corona belemmert democratische besluitvorming

Castricum –  Omdat de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag niet doorging vanwege het coronavirus, kwam het tweede deel van het debat over de bestemming van de Maranathakerk te vervallen. Volgens berichtgeving zou een meerderheid van de raad virtueel akkoord zijn gegaan met de tijdelijke vestiging van het veelbesproken Supreme College in het gebouw. De fractievoorzitters van CKenG en PvdA houden hun bedenkingen.

Roel Beems, fractievoorzitter van CKenG, betreurt het dat de moties van zijn partij omtrent de Maranathakerk donderdagavond niet konden worden behandeld: „Mijn partij heeft nog steeds geen antwoord op de vraag wat voor soort onderwijsgemeente Castricum wil zijn. Maar wethouder Ron de Haan loopt voor de muziek uit en heeft het Supreme College omarmd, net als de komst van de Europese School. In zijn enthousiasme vergeet hij dan dat hij geen opdracht heeft vanuit de gemeenteraad dat de grond in onze gemeente schaars is en de raad prioriteit heeft gegeven aan woningbouw.”

Wat de Maranathakerk betreft, is het standpunt van CKenG ook heel duidelijk: „Raadsbreed wordt de aankoop gezien als een verstandige transactie, mede vanwege de maatschappelijke bestemming, de ligging en het feit dat de grond eromheen al van de gemeente is. Inmiddels is echter gebleken dat het gebouw zich in een belabberde bouwkundige staat bevindt en nauwelijks te isoleren valt. Het is dus eigenlijk de beste optie om de kerk te slopen en een nieuw gebouw te realiseren met eventueel gebruik van dezelfde contouren en karakteristieke elementen. Na verbouwing kan er dan prima een gezondheidscentrum worden gevestigd met een huisartsenprakrijk en aanvullende medische- en zorgdiensten.”

Tijdelijk Supreme College

Omdat de besluitvorming over de moties nog weken op zich kan laten wachten, kwamen het college en de fractievoorzitters donderdagavond bij elkaar. Beems: „De vraag was natuurlijk wat we in tussentijd moeten doen met het koude, leegstaande en feitelijk ongeschikte gebouw. Daarom hebben de fracties van CKenG, GDB, CDA en VVD samen een motie opgesteld die kan rekenen op een virtuele meerderheid. Deze motie draagt het college op om de voorbereidingen in gang te zetten voor maatschappelijke herbestemming van de kerk. Dit houdt in dat nieuwe gebruikers zich medio 2024 op deze locatie kunnen vestigen. Tot dan kan het Supreme College tijdelijk van het gebouw gebruik maken, zij het met een harde einddatum. Dat betekent wel dat de 20 à 30 leerlingen in de wintermaanden hun jas en handschoenen moeten aanhouden. Geen ideale situatie, maar ook voor nieuwe gebruikers zoals het gezondheidscentrum geldt dat ze een paar jaar nodig hebben om zich te kunnen voorbereiden.”

Lichtpuntje

Ook raadslid Ada Greuter van de PvdA is niet blij met het geforceerde besluit: „We worden

allemaal door elkaar geschud door de crisis rondom het coronavirus, dus het was dan ook een verstandige maatregel van de burgemeester om te besluiten geen raadsvergadering te houden en alleen via de mail contact te hebben. Geen vergadering, geen bespreking, geen discussies en toch lees ik tot mijn stomme verbazing dat de raad akkoord is gegaan met de komst van een Supreme College in de Maranathakerk. Want, zo luidt de verdediging van het college, een meerderheid zou voorgestemd hebben en bovendien zijn er door wethouder De Haan al afspraken gemaakt met de scholen en moet er zeer snel gestart worden met dit onderwijs. Pardon? De kerk is pas enkele weken geleden aangekocht. Dit negeert democratische procedures en de dringende vraag vanuit de Castricumse bevolking om meer huizen en om een maatschappelijke bestemming, zoals een hospice. Gezien het inwonertal heeft Castricum meer dan genoeg scholen en ik vind het niet kunnen om dan uniek maatschappelijk vastgoed zonder discussie voor zo’n school te bestemmen!”

Kortom, de conclusie is dat de soap rondom dit gevoelige onderwerp voorlopig nog wel even voortduurt. In deze donkere periode is er toch nog één lichtpuntje: door de tijdelijke onderwijsbestemming komen er straks weer jongeren in de kerk…

Tekst en foto: Hans Boot