Snelvaren en waterskiën op het Alkmaardermeer

Er mag weer worden snelgevaren in het snelvaargebied De Deilings op het Alkmaardermeer. Vele watersporters maken hier jaarlijks gebruik van. Om dit gebruik veilig te houden wordt er ook dit jaar weer regelmatig gecontroleerd op het juiste gebruik van het gebied en het bezit van geldige ontheffingen. Snelvaargebied De Deilings Op het Alkmaarder- en Uitgeestermeer geldt een maximale vaarsnelheid van 16 kilometer per uur. Voor het snelvaargebied De Deilings, is echter een uitzondering gemaakt op deze beperking van de vaarsnelheid. Hier kan de watersporter mits voorzien van een ontheffing tussen 1 mei t/m 31 oktober snelvaren en waterskiën. De soorten ontheffingen en de aanvraagformulieren hiervoor staan op de website www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl. In het Beleid snelvaren Alkmaardermeer staan de voorwaarden genoemd waaraan de aanvraag van een snelvaarontheffing aan moet voldoen. Ook kan hier worden gelezen hoe de handhaving plaatsvindt en waar klachten gemeld kunnen worden.

Veiligheid

Om de veiligheid te bevorderen houden toezichthouders regelmatig en op verschillende momenten toezicht op het meer. Net als voorgaande jaren wordt dit seizoen ook doordeweeks weer regelmatig gecontroleerd. Let dus goed op de maximale vaarsnelheid en zorg ervoor naast de juiste ontheffing ook een geldig vaar- en registratiebewijs aan boord te hebben. Het snelvaargebied is met gele boeien als een bijzonder vaarwater gemarkeerd. Dit betekent dat alleen vaartuigen met een ontheffing hier mogen varen. In het Binnenvaartpolitiereglement staat het gebied omschreven als bestemmingswater.

Snelvaren

Om op doordeweekse dagen tussen 08.00 uur en zonsondergang in het gebied te mogen varen kan een beperkte ontheffing aangevraagd worden. Deze ontheffing bestaat uit twee delen. Deel A kan kosteloos aangevraagd worden via een speciaal aanvraagformulier. Deel B kan gekocht worden via de kaartautomaat op recreatieterrein De Woudhaven. Deel A en B vormen gezamenlijk de geldige ontheffing voor de duur die op deel B staat aangegeven. Het tarief is € 5,00 per 2 uur. Een volledige ontheffing is om de hele week tussen 08.00 uur en zonondergang te varen.

Wachtlijst 1 jaar

Ook dit jaar zijn er weer 85 volledige ontheffingen afgegeven. Onder meer hierdoor is er bijna geen wachtlijst en is de verwachte wachttijd een jaar. Voor diegene die op de wachtlijst komen te staan voor een volledige ontheffing is het wel mogelijk toestemming aan te vragen om in overleg met ervaren leden van de Waterskiclub ‘Akersloot’ te snelvaren in de weekenden. De waterskiclub vaart met geschikt weer op zaterdag en zondag tussen 11.30 en 16.00 uur onder een zogenaamde vlaggendienstregeling.

Kijk voor meer informatie op www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl.