Sluizen en bruggen blijven voorlopig nog gesloten

Regio – Gewoonlijk zou in de loop van de komende week het vaarseizoen officieel van start gaan. Om te voorkomen dat mensen massaal met hun bootjes het water op gaan, houdt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de sluizen en bruggen in de regio voorlopig nog gesloten. Daarmee wordt ingehaakt op het advies van de veiligheidsregio. De maatregel geldt ook voor alle zelfbedieningssluizen.

Recreatie op de vaarwegen wordt niet gezien als een kritisch proces dat te allen tijde doorgang moet vinden. De beroepsvaart kan de sluizen wel passeren, al geldt daarvoor tot nader bericht de winterregeling. Meer informatie is op www.hhnk.nl/vaarwegen te vinden. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wijst erop dat het houden van anderhalve meter afstand misschien op het water goed te doen is, maar dat bij bruggen en sluizen alsnog besmettingsgevaar ontstaat, omdat daar meerdere contactmogelijkheden zijn.

Het risico op verspreiding van het coronavirus betreft niet alleen de opvarenden, die vaak dicht op elkaar in de sluis liggen, maar ook de wachtende fietsers en voetgangers bij bruggen en sluizen. De sluis- en brugwachters lopen ook risico, bovendien is het faciliteren van vaarwegrecreatie in strijd met het advies om thuis te blijven. (foto Aukje Rypma)