Skulpers willen schelpenvissersbeeld

Castricum – Het alom bekende Shanty- en Folksongkoor De Skulpers viert eind dit jaar alweer haar zilveren jubileum. Vorig jaar september werd het pleintje tegenover Hotel Fase Fier door wethouder Paul Slettenhaar omgedoopt in ‘Schulpersplein’ en nu heeft het koor bij de gemeente een aanvraag ingediend om daar een beeld van een schelpenvisser te plaatsen.

Op 30 november 1995 werd bij Paal 45, op het strand van Castricum aan Zee, het Shantykoor ‘De Skulpers’ tot leven geroepen. Skulper staat voor schelpenvisser, een beroep dat in de vorige eeuw jarenlang aan het Castricumse strand werd uitgeoefend. Het koor, waarvan de naam later werd gewijzigd in Shanty- en Folksongkoor, organiseert al jaren in het voorjaar het tweejaarlijkse muziek- en zangkorenfestival ‘Van Dorp tot Kust’, waaraan ruim twintig koren deelnemen. Vorig jaar werd dit festival voor het laatst gevierd.

Vanwege het coronavirus zijn ook de repetities en optredens van De Skulpers vanaf half maart geschrapt. Achter de schermen werd echter gewerkt aan een bijzonder project, zoals voorzitter Pieter Tolk vertelt: ,,Wij willen al heel lang een beeld van een schelpenvisser op een markante plek in Bakkum, van oudsher een schelpenvissersdorp, om dit oude beroep te eren. Onze eerste voorzitter Harry Beentjes nam daartoe al in 2017 het initiatief, dat begin 2018 tot een werkgroep heeft geleid. Naast Harry en Nic Jonker maak ik daar ook deel van uit, terwijl Rino Zonneveld van Oud-Castricum is aangeschoven voor de benodigde historische en cultuurtechnische ondersteuning. Het uitgangspunt is gaandeweg bijgesteld naar de realisatie van een duidelijk als schelpenvisser herkenbaar beeld dat een beugelschepnet bevat. De Castricumse kunstenares Anja Jonker, bekend van beelden in de Tuin van Kapitein Rommel, is bereid het schelpenvissersbeeld te maken.”

Studiemodellen

De werkgroep van De Skulpers onderzocht diverse locaties voor een geschikte plek van een beeld: ,,We dachten bijvoorbeeld aan Bezoekerscentrum De Hoep, bij de rotondes op de Zeeweg of diverse mogelijkheden langs de Schulpvaart richting Limmen. Dit bleek vanwege de aanvankelijke ontwerpen door de grootte echter niet haalbaar en sinds de onthulling van het ‘Schulpersplein’ tegenover Hotel Fase Fier en voor restaurant Apicius, richten wij ons met een nieuw ontwerp nu op deze locatie. Cultuurhistorisch is dit de meest juiste plek, want rond dit plein woonden en werkten rond 1900 zo’n 98 mensen die hun brood verdienden aan het vissen, vervoeren en verwerken van schelpen. Er staat daar al een grote vaste plantenbak op openbare grond, waar het beeld ons inziens prima zou kunnen worden geplaatst”, aldus Tolk.

Anja Jonker heeft op basis van een ets van de kunstenaar Jozef Israëls twee studiemodellen vervaardigd voor het beeld dat in werkelijkheid 1,5 m hoog moet worden en in zwarte gewapende kunststof zal worden uitgevoerd met een bronsachtige uitstraling.

Wat de kosten betreft laat de voorzitter weten: ,,Het totaal is begroot op 5000 euro. Voor ruim de helft daarvan hebben wij inmiddels financiële dekking weten te vinden. Het resterende bedrag denken wij rond te kunnen krijgen door sponsoring vanuit particulieren, middenstand en het bedrijfs- en verenigingsleven. Vanzelfsprekend is een bijdrage van de gemeente, gezien het cultuurhistorisch en toeristisch belang van dit project, ook van harte welkom. Dit verzoek hebben wij ook meegenomen in onze aanvraag voor een vergunning die op 7 juli bij het college van burgemeester en wethouders is ingediend. Het zou geweldig zijn als het beeld er staat als De Skulpers hun 25-jarig jubileum vieren!”

Op de foto:
Pieter Tolk op de plek waar het schelpenvissersbeeld is gedacht. (Foto: Hans Boot)