‘Signalen over verschillen in behandeling aanvragen TOZO-regeling’

Castricum – De plaatselijke fractie van Forza! zet vraagtekens bij de manier waarop de gemeente ondernemers helpt om de financiële gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Volgens gemeenteraadslid Ralph Castricum zijn er ‘duidelijke signalen dat niet alle ondernemers op dezelfde manier worden behandeld’.

Hij wijst erop dat sommige aanvragers van de door de regering in het leven geroepen regeling diverse stukken moeten overleggen of een urenstaat moeten invullen, terwijl anderen dat niet hoeven.

Verschillende geluiden

De zogenoemde TOZO-regeling (Tegemoetkoming Zelfstandig Ondernemers) is bedoeld om ondernemers te helpen in het laten voortbestaan van de onderneming, als er minder of geen inkomsten binnenkomen door de lockdown. Er zijn inmiddels drie rondes van aanvragen geweest en bij Forza! komen verschillende geluiden binnen over het behandelen van de aanvragen en het toekennen van het geld.

Schriftelijke vragen

Castricum: ,,Als leidraad telt voor ons de brief van staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer over de uitwerking van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.’’ Hij wil van burgemeester en wethouders voor elke van de drie TOZO-rondes weten of in elke gemeente dergelijke aanvragen op gelijke wijze behandeld worden. Als dat inderdaad het geval is, wil hij graag uitleg over het feit dat er verschillende verhalen van aanvragers komen. Daarnaast wil Forza! weten hoeveel aanvragen er zijn geweest, welk deel daarvan is toegewezen en hoeveel aanvragers in beroep zijn gegaan, nadat hun aanvraag werd afgewezen.

Duidelijkheid

Inmiddels wordt ook een vierde ronde van de TOZO-regeling voorbereid. Doordat de lockdown vorige week is verlengd, vrezen nog meer ondernemers voor het voortbestaan van hun bedrijf. Ralph Castricum: ,,Wat doet de gemeente om ondernemers te helpen en te ondersteunen als hun TOZO is afgewezen, ook na een bezwaar of beroepsprocedure, aangezien dit toch de economie van Castricum aantast en de ondernemer inwoner is van Castricum en de gemeente ook een zorgplicht heeft?’’ Hij wil graag van het college horen of al duidelijk is hoeveel ondernemers het waarschijnlijk niet gaan redden. (Foto: Pixabay)