Scouting geeft kleur aan 4 en 5 mei: ,,We kregen veel hartverwarmende reacties”

Castricum – Scouting Castricum was in negatieve zin verrast toen het hoorde dat alle 4 en 5 mei activiteiten waren afgelast vanwege het coronavirus. Om toch wat kleur aan deze dagen te geven besloot het invulling te geven aan het idee ‘#herdenkingssteentjes’ van Scouting Nederland.

Op Facebook werd een oproep geplaatst, waarbij inwoners werden uitgenodigd om op 4 mei een herdenkingssteentje neer te leggen bij het clubgebouw. Hierop mocht men zelf een naam of een tekst schrijven. Ruim 250 personen hadden zich van tevoren telefonisch of via Facebook aangemeld. Er werd een strak tijdschema gemaakt om te voorkomen dat meerdere mensen tegelijkertijd langs kwamen en groepsvorming ontstond.

Vrijheidsteken

Floortje Kehl vertelt dat ze veel enthousiaste reacties kreeg. Ze is trots op het resultaat en laat dit graag zien. Naast rood-wit-blauwe steentjes in de vorm van het Vrijheidsteken van het Nationaal Comité 4 en 5 mei liggen er steentjes in de vorm van een hart. Midden in het hart ligt een groene baksteen met de naam ‘Eva’ erop. ,,Deze is door iemand gebracht die vertelde dat haar moeder vroeger een joodse vriendin had die ‘Eva‘ heette. Zij is in de oorlog afgevoerd. Daarna is niets meer van haar vernomen. Dit was haar manier om haar vriendin te herinneren. Er zijn meer mensen die een steentje brachten met de naam van een Castricums familielid, dat in de oorlog is gedeporteerd en in Auschwitz is omgebracht.”

Hartverwarmende reacties

Onder het hart ligt een groep steentjes waarop de namen staan van degenen die in de oorlog als vergeldingsactie door de Duitsers in de buurt van het oorlogsmonument zijn geëxecuteerd. Floortje: ,,We hadden niet op zoveel positieve, hartverwarmende reacties gerekend. We merkten duidelijk dat mensen er behoefte aan hebben om op dit soort dagen iets tastbaars te doen. Fijn dat we zo toch nog ons respect hebben kunnen tonen voor hen die het leven lieten in de oorlog en tijdens Vredemissies en aan wie we mede onze vrijheid te danken hebben. We willen graag iedereen bedanken die bij ons is langs geweest om in letterlijke zin een steentje bij te dragen. (Henk de Reus)

Foto:
Floortje Kehl is trots op het resultaat van het #herdenkingssteentjesproject. (Foto: Henk de Reus)