Scholen creatief in coronatijd

Castricum – Je zult er als schoolleiding maar mee worden geconfronteerd: deuren sluiten en zorg ervoor dat de leerlingen thuis de lesstof tot zich kunnen nemen. Drie plaatselijke scholen werd gevraagd hoe ze zich daarop hebben ingesteld.

Allereerst werd directeur Niels Vermij gevraagd hoe basisschool Helmgras aan het Korte Land sinds 15 maart omgaat met de coranamaatregel om op afstand onderwijs te geven: ,,Het grootste gedeelte van onze 443 leerlingen is thuis. Op school vangen wij gemiddeld 12 leerlingen op van ouders die buitenshuis moeten werken. In het gebouw zijn over ’t algemeen twee personeelsleden actief. Dat zijn een leerkracht en een onderwijsassistent of een medewerker voor buitenschoolse opvang.” Op de vraag hoe de lessen worden aangeboden en of alle leerlingen daar gebruik van kunnen maken, luidt het antwoord: ,,De leerkrachten zorgen voor een weekplanning zodat de leerlingen weten wat zij moeten maken. De groepen 4 t/m 8 werken via Snappet. Dat is een digitaal programma dat vergelijkbaar is met een werkboek. De leerlingen kunnen via dat programma inloggen en de lessen maken die normaal gesproken op school gegeven worden. De groepen 3 werken voornamelijk op papier en hebben allemaal setjes met materialen opgehaald. Bij de kleuters werken we veel met activiteiten die op een bingokaart staan, zodat ze het een en ander kunnen afstrepen. Daarnaast zorgen onze leerkrachten voor instructiefilmpjes, videobellen we met groepjes leerlingen en wordt er gechat met leerlingen. De leerlingen bij ons de benodigde apparatuur kunnen lenen indien zij daar thuis geen beschikking over hebben.”

Eindtoets
Vervolgens licht Niels toe hoe het zit met huiswerk en toetsen: ,,Wij monitoren dagelijks de vorderingen van de leerlingen en hebben daar ook met hen en hun ouders contact over. Op het moment dat wij merken dat een leerling niet al het werk maakt, zoeken wij persoonlijk contact. Dan bespreken we waarom het niet lukt en wat er voor nodig is om het te verbeteren. Toetsen doen we voorlopig niet. Dat komt wel weer als weer naar school mogen.” Over het naar behoren afmaken van dit schooljaar maakt de directeur zich weinig zorgen: ,,Ik verwacht niet dat dit anders zal gaan dan andere jaren. Drie weken geen school of misschien langer is natuurlijk een aardige tijd, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij goed kunnen bekijken wat onze leerlingen nodig hebben zodra deze maatregel wordt opgeheven. Wordt. Wellicht redden we niet alles meer dit schooljaar, maar daar houden we dan in het nieuwe jaar rekening mee. Ook de overgang naar het voortgezet onderwijs zal niet anders verlopen. Het enige verschil is dat de eindtoets niet wordt afgenomen.” Tot slot een mededeling over de communicatie met de ouders: ,,Wij houden voornamelijk contact met de ouders via Social Schools, ons communicatieplatform. In sommige gevallen gebeurt dat ook telefonisch of per mail.”

Coronameldpunt
Marcel Jobse, adjunct-directeur van het Clusiuscollege aan de Oranjelaan, vertelt hoe er binnen zijn VMBO-school wordt omgegaan met de coronamaatregelen: ,,Wij zijn maandag 23 maart begonnen met het geven van onderwijs op afstand via teams van Microsoft middels een rooster van 16 à 17 uur per week. De landelijke examens voor het voortgezet onderwijs gaan weliswaar niet door, de voorbereiding op de schoolexamens vindt nog steeds plaats. Verder is dagelijks veel overleg over de ervaring van ‘online leren’. De collega’s zijn heel enthousiast aan de slag gegaan met deze voor velen nieuwe wijze van lesgeven en de eerste reacties van ouders waren hartverwarmend, ook al gaat niet alles zoals we willen. Er wordt heel creatief met elkaar meegedacht. De eerste week hebben we benut om ervaring op te doen en de kinderziektes te verhelpen, maar het is straks de bedoeling dat we de individuele resultaten ook gaan meten. Enkele leerlingen worden op school begeleid en maken gebruik van het open leercentrum. Alle ontwikkelingen worden wekelijks middels brieven gecommuniceerd met de ouder(s)/ verzorger(s). Clusiusbreed is een Coronameldpunt in het leven geroepen voor ouder(s)s/ verzorger(s) en medewerkers. Om vanuit besmettingsgevaar met zo weinig mogelijk collega’s aanwezig te zijn is een werkrooster ingesteld voor de op school noodzakelijke werkzaamheden.”

Pluim
Ook Marga Nievelstein, rector van het Bonhoeffercollege aan de Pieter Kieftstraat, geeft graag een toelichting op het reilen en zeilen van het voortgezet onderwijs op haar school: ,,Na het besluit dat de scholen dicht moesten zin wij direct tot actie overgegaan. Op maandag 16 en dinsdag 17 maart is er door de docenten hard gewerkt om de lessen op afstand vorm te geven. Zij hebben op die dagen ICT-scholingen gevolgd en veel overleg met de vaksecties gehad. Vanaf 18 maart is het onderwijs op afstand gestart. Leerlingen krijgen les volgens het rooster en melden zich elk uur digitaal bij de docent. De lessen worden gegeven binnen Teams, OneNote en andere programma’s. Via een livestream staan zij in contact met de docent en de klas. Soms ontvangen leerlingen een opdracht per e-mail, waarmee zij aan de slag kunnen. Het is ongelofelijk hoe snel de leerlingen en docenten dit hebben opgepakt. Er ontstaan creatieve en inventieve opdrachten, zoals een leerling die voor het vak muziek een geweldige ‘rap’ over het coronavirus heeft gemaakt. Docenten geven aan dat het normale contact wordt gemist. Het is duidelijk dat zij dit beroep juist hebben gekozen voor de interactie met de leerlingen en fysieke aanwezigheid in de klas. Na het besluit dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan is er een nieuwe uitdaging ontstaan voor de leerlingen en de docenten. De schoolexamens worden nu heel belangrijk. Nadat de eindcijfers bekend zijn, krijgen de leerlingen alsnog een extra herkansing. De regeling hiervoor wordt op dit moment door de minister ontwikkeld. Voor leerlingen is dit zeer uitzonderlijk en spannend. Zij missen de spanning en de onderlinge verbinding tijdens het afnemen van de examens. Gelukkig zullen alle leerlingen die slagen een volwaardig diploma ontvangen. Ik ben erg trots op de leerlingen en de docenten. Zij hebben zich in een heel korte tijd omgeschakeld en pakken het geweldig op. De ouders bieden veel ondersteuning en dat verdient ook een grote pluim!” (tekst + foto Hans Boot)

Op de foto:
Juf Inge van Wakeren begeleidt wat kinderen uit de groepen 4 en 6 op Helmgras.