Schilderijen van Henk Pietersma in Protestantse Kerk Castricum

Vanaf zondag 27 januari is er in de Dorpskerk aan de Kerkweg 1 in Castricum een tentoonstelling te zien van werken van Henk Pietersma, beeldend kunstenaar uit Leeuwarden, met als thema ‘In het huis van God’. De opening vindt plaats tijdens de viering om 10.00 uur met medewerking van de kunstenaar. De tentoonstelling is te zien tot en met 4 maart.
Op zaterdagmiddag 16 februari is er een vesper met liedmiddag in de Dorpskerk waarin de psalmen centraal zullen staan. Aanvang 17.00 uur.
Henk Pietersma maakte naar aanleiding van de onberijmde psalmen schilderijen op paneel. Hij liet zich daarbij leiden door een onbevangen houding ten opzichte van de teksten uit het bijbelboek ‘de Psalmen’.
Zijn schilderijen zijn geen illustratie van de psalmen, maar veeleer een intuïtieve reactie op woorden en zinnen uit de psalmen die hem aanspraken. Veel psalmen zijn complex van opbouw en lenen zich niet voor een enkelvoudige vertaling naar eenduidige beelden.
Wat hem aanspreekt is de veelkleurigheid aan emoties die in de psalmen aan de orde komen. De poëtische liedteksten van soms wel 3000 jaar oud hebben ook vandaag nog een vitale kracht voor elke levensfase van de mens.
Ter gelegenheid van de in gebruikneming van de heringerichte Protestantse Kerk Castricum toont Henk Pietersma in de kerk een serie schilderijen die geïnspireerd zijn op het thema ‘Huis van God’ vanuit de psalmen.
Van de werken van Henk Pietersma is een boek samengesteld met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (uitg. Jongbloed Heerenveen). Naast de complete tekst van het bijbelboek ‘de Psalmen’ in de vertaling van de NBV, is bij elk van die 150 psalmen een afbeelding van het bijbehorende schilderij geplaatst. Tussen de afbeelding en de psalmtekst staan bovendien korte poëtische reflecties van de hand van Pietersma. Deze werken als een brug tussen tekst en beeld. Tijdens de tentoonstelling is dit boek verkrijgbaar.
Vanaf 6 maart wordt deze presentatie gevolgd door een tweede expositie van schilderijen van de kunstenaar. Deze tentoonstelling heeft als thema ‘Waar was jij…’. De schilderijen handelen over het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus. Meer informatie is te vinden op: www.pkcastricum.nl(Foto: aangeleverd)