Scherpe kritiek van raad op Klijnstra en Mans

Voordat het debat over de financiële overschrijdingen donderdag van start kon gaan, speelde eerst de vraag of het sowieso wel door moest gaan, want de schriftelijke gestelde vragen van de PvdA waren nog niet beantwoord door het college. Antwoorden kwamen er in de uren erna ook niet, want zover is het nog niet, volgens burgemeester Mans. ,,Je moet elkaar niet gek maken. De basis ligt in een goede analyse. Als ik nu zeg hoe ik dingen wil veranderen, zonder juiste analyse is dat raar. De zorgen van de raad deel ik. Het raakt mij. We hebben heel veel aan onze fiets hangen en wij realiseren ons dat wij ermee aan de slag moeten. Dat gaan we dan ook doen.”
In december maakten financieel wethouder Hilbrand Klijnstra en burgemeester Toon Mans bekend dat de gemeente te maken heeft met forse maandelijkse overschrijdingen op de begroting door de inhuur van extern personeel. Het tekort is het afgelopen jaar opgebouwd door de drie decentralisaties en de BUCH-fusie en er was sprake van veel ziekteverzuim, waardoor er tijdelijke krachten en externen moesten worden ingehuurd.
De kritiek was niet mals. Aart Waterman van GroenLinks: ,,Wij verliezen ons vertrouwen in een geloofwaardige afloop.” Volgens Cees Hollenberg van GDB ebt het vertrouwen in het college langzaam weg. De partij overweegt een motie van wantrouwen. Wim Swart van het CDA vindt dat de raad had moeten weten dat het college in crisis verkeerde, zoals in de NHD te lezen was.  Marjo Husslage van de SP noemde het pertinent onjuist om Wmo-geld over te hevelen naar inhuur van externen. ,,Het lijkt wel een schuifpuzzeltje.”  Roel Beems van CKenG zei dat hij de analyse van het college niet begrijpt. ,,Het lijkt wel balletje-balletje. Deze rekensommen zijn niet te volgen” Ook de PvdA kondigde een motie aan, samen met CKenG en GL. Zij willen het maximumbedrag voor inhuur van extern personeel inruilen voor een percentage.
Op de vraag van Ron de Haan van De VrijeLijst en Aart Waterman wat de de aanleiding was om de vraag te stellen aan het ambtelijk apparaat om de kosten van de inhuur boven tafel te krijgen, vertelt Klijnstra: ,,Eind mei heb ik  gevraagd om een rapport op te stellen, omdat ik op zoek was naar extra middelen. Pas half november werden wij verrast met de mededeling dat er voor een half miljoen geen dekking was.” Klijnstra stelde de raad voor weer bijeen te komen op 8 februari om samen met loco-secretaris Suanet de financiële situatie verder te verduidelijken. Op 11 februari komt de raad samen voor een vervolg op het debat.