Samenwerking tussen Bibliotheek Kennemerwaard en Vonk Castricum

Castricum – Bibliotheek Kennemerwaard en Vonk Castricum gaan samenwerken. De bibliotheek en de vmbo-school willen lezen onder leerlingen bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op Vonk in Castricum. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 5 december een overeenkomst ondertekend.

Met het project de Bibliotheek op School (dBos) vmbo wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op Vonk Castricum door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op de vmbo-school. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen en er wordt ingezet op vrij lezen.

Vonk Castricum heeft geïnvesteerd in een grote collectie boeken voor hun leerlingen. Inmiddels is de mediatheek op de school in opbouw en zal deze een belangrijke plaats voor leerlingen én docenten worden. Hier kunnen de leerlingen boeken lenen die aansluiten bij hun interesses, kunnen docenten boeken lenen om leesplezier in de klas te stimuleren en zullen de leesconsulent en de mediatheekmedewerkers activiteiten organiseren om de leesmotivatie nog verder te vergroten. Door boeken zichtbaar en toegankelijk aan te bieden is de eerste stap naar een leescultuur binnen Vonk Castricum gezet.

Aansprekende projecten

De leesconsulent gaat actief met de vmbo-leerlingen aan de slag met aantrekkelijke werkvormen en aansprekende projecten die een link hebben met lezen. In overleg met de docenten zal de leesconsulent een auteursbezoek voor de school organiseren en worden verschillende trainingen aangeboden om de expertise van de docenten op gebied van leesmotivatie en leesplezier te vergroten.

De Bibliotheek op School

Het project de Bibliotheek op School is een intensieve samenwerking tussen scholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Kinderen en jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt studenten ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.

Op de foto:
Erna Winters, directeur ABC Huis (Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard) ondertekende de overeenkomst samen met Erik de Boer, vestigingsdirecteur Vonk Castricum vmbo. (Foto: aangeleverd)