Samenwerking tussen Huis van Hilde en Stichting Oer-IJ Geopark

Castricum –  Het Huis van Hilde in Castricum en de Stichting Oer-IJ Geopark (in oprichting) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de praktijk betekent dit onder meer dat het nieuwe onderkomen van het archeologiecentrum Noord-Holland gastvrijheid biedt aan activiteiten van de erfgoedstichting. Die zet zich in voor een grotere bekendheid, verantwoord beheer en behoud van het historisch waardevolle landschap in de driehoek Velsen, Alkmaar, Zaanstad.

Het Huis van Hilde gaat half januari open. Naast een nieuw archeologisch depot, wordt er een permanente tentoonstelling ingericht over de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland, die teruggaat tot de steentijd. Het centrum verzorgt straks ook educatieve activiteiten, tijdelijke exposities en evenementen. Zo worden acht fiets- en wandelroutes ontwikkeld, die voeren langs archeologisch bijzondere plekken in de hele provincie.

De Stichting Oer-IJ is een particulier initiatief van een groep betrokken burgers die zich meer specifiek wil inzetten voor de bijzondere kwaliteiten in het gebied waar ooit het Oer-IJ, de meest noordwestelijke aftakking van de Rijn, stroomde. Dit kwetsbare landschap is bijzonder rijk aan aardkundige, archeologische, ecologische en cultuurhistorische waarden. Om daar meer bekendheid aan te geven en om te voorkomen dat de unieke kenmerken ervan verdwijnen is de stichting opgericht. De stichting wil vooral op locatie zichtbaar maken wat zo bijzonder is aan het Oer-IJ gebied. Rond een zestal thema’s worden wandel- en fietstochten voorbereid. Speciaal voor recreatieondernemers in de regio is al een cursus ‘Ambassadeur van het Oer-IJ’ van start gegaan. De deelnemers kunnen zo meer kennis over het gebied opdoen en daarmee de kwaliteit van hun gastheerschap vergroten. Op de foto Dorien Fröling-van der Net, directeur  bij het Huis van Hilde en Jos Teewisse, secretaris van de Stichting Oer-IJ.