Rustige commissievergadering Grondgebiedzaken

Het houdt de gemoederen in Uitgeest flink bezig de laatste tijd, de invulling van het ijsbaanterrein. Dat was dan ook te zien aan de grote opkomst dinsdagavond in het gemeentehuis waar de commissievergadering Grondgebiedzaken plaatsvond en dit onderwerp aan de orde kwam. Het college stelt herinrichting van het ijsbaanterrein voor met een centraal gelegen, groene open ruimte dat zou dienen als centrum van het dorp met daarbij een Integraal Kind Centrum, sportgelegenheid en zorgvoorzieningen. Fé Beentjes beet als jongste spreker het spits af en overhandigde meer dan 300 handtekeningen die zij onder anderen op school had verzameld. Aan het woord kwamen verder onder meer sprekers van de IJsclub, Viva Zorggroep, Tabijn en Jeugd- en Jongerenraad.

De oproep aan het begin om alles ordentelijk te laten verlopen, werd gehoord en zo kreeg ieder een spreektijd van vijf minuten. Van de elf sprekers was de mevrouw Van Dijk namens Viva Zorggroep, met betrekking tot het nieuwe zorgcentrum, wellicht de meest opmerkelijke met de dreiging te vertrekken uit Uitgeest als men zo blijft aanmodderen.

Diverse Uitgeester partijen konden hierna vragen stellen en na ruim drie uur vergaderen kon het plan uiteindelijk met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen, door naar de Raad. Deze Raadsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 december.