Ruim vijftig deelnemers aan bijeenkomst over klimaat en water

Castricum – ,,Als we niet op korte termijn ingrijpen, wordt het op de lange termijn alleen maar duurder’’, aldus Marjan Leijen tijdens de zaterdag in Huis van Hilde gehouden bijeenkomst over klimaat en water. Leijen is dagelijks bestuurder bij waterschap Hollands Noorderkwartier en PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen voor het waterschap op 15 maart 2023. In de bijeenkomst stond de klimaatverandering centraal.

In gespreksgroepen werd levendig gesproken over de gevolgen voor burgers, boeren en natuur en over de mogelijkheden daar ook zelf iets aan te doen. Wetenschapsjournalist René Didde begon de ochtend met een inleiding over zijn boek ‘Nederland droogteland’. ,,Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu er waterschaarste dreigt, moeten nieuwe keuzes gemaakt worden’’, stelt Didde. Hij roept de bestuurders op een actief beleid te voeren op het gebied van de ruimtelijke ordening dat inspeelt op de veranderende klimaatomstandigheden.

Gespreksgroepen

In de daarop volgende gespreksgroepen werd zorg geuit over de betaalbaarheid van de te treffen maatregelen, zoals het isoleren van huizen en het stoppen met het stoken van gas. Marjan Leijen constateerde dat de lagere stookkosten de investering zouden compenseren. Zij erkende ook dat sommige maatregelen zouden leiden tot hogere belastingen, maar vond dat daar dan een eerlijke verdeling van de lasten en een zo goed mogelijke kwijtscheldingsregeling tegenover moeten staan.

Eiland

In een andere groep werd onder meer gesproken over het aanleggen van een nieuw eiland in de Noordzee, als bescherming van de kust tegen hogere waterstanden. Jeroen Olthof, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland en PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen voor Provinciale Staten, betoogde in een derde gespreksgroep dat de overheid naast de boeren moet staan, om samen de juiste oplossingen te vinden voor een goed perspectief voor boeren op de lange termijn. Over Tata zei hij dat er alleen een toekomst kon zijn voor een groen en gezond bedrijf. De bijeenkomst werd georganiseerd door de PvdA-afdeling Midden Kennemerland en trok meer dan vijftig deelnemers.

Op de foto:
René Didde presenteert zijn boek aan de bezoekers. (Foto: aangeleverd)