Ruim vijfhonderd reacties op enquête over vliegtuighinder

Limmen – Veel mensen in Limmen en omstreken ervaren (geluid)overlast van vliegtuigen. Dat blijkt uit een onlangs door de Bewonersgroep Vlieghinder Limmen e.o. gehouden enquête. De groep riep bewoners enkele weken geleden op om deze enquête in te vullen, dat leidde in korte tijd tot meer dan vijfhonderd reacties. Van de respondenten ervaart 95,2% overlast van vliegtuigen en dit neemt toe volgens 91,1%.

Het verminderde woongenot (90,3%) en de negatieve invloed op de gezondheid (76,3%) zijn de grootste zorgen van de mensen die de enquête invulden. Ook geeft 72,2% aan onrust of spanning te ervaren en uren slaap te missen door het lawaai van vliegtuigen. Als mogelijke oplossing van het probleem worden hoger aanvliegen en het meer spreiden van de vluchten genoemd. Politieke partijen die vlieghinder willen inperken genieten de voorkeur: 86,7% van de respondenten geeft aan op zo’n partij te willen gaan stemmen bij verkiezingen. Tegelijk blijkt het huidige vertrouwen in de overheid en regionale politiek om vliegtuigoverlast te reduceren gering te zijn. Overigens geeft ruim twee derde van de respondenten aan zelf nauwelijks te vliegen. Inmiddels heeft de bewonersgroep contact gelegd met belangenorganisaties die als doel hebben vliegtuigoverlast te beperken. Het streven is om met de input van de bewoners de instanties bewust te maken van de overlast en betere keuzes te laten maken in hun beleid. (Foto: Pixabay)