Ruim vijfduizend euro opgehaald door Nierstichting

Castricum – Dankzij de inzet van ongeveer zestig collectanten heeft de Nierstichting in Castricum en Bakkum 5.057 euro opgehaald. Dat is bijna 44 kilo aan kleingeld. De collecte vond plaats van 13 tot en met 19 september. Vorig jaar was de opbrengst 6.130 euro. Vanwege het coronavirus kozen sommige collectanten ervoor om dit jaar over te slaan.

Gezonde nieren zijn van levensbelang. Een nierziekte beperkt je leven enorm. De Nierstichting strijdt elke dag voor het voorkomen van nierschade. Met de opbrengst van de landelijke collecte wordt onderzoek gedaan naar de draagbare kunstnier. Wie de collectant heeft gemist en evengoed de Nierstichting financieel wil steunen, kan een donatie doen op rekening NL92RABO.0383.5425.10 ten name van Nierstichting in Bussum.

Mensen die op een andere manier een waardevolle bijdrage willen leveren, kunnen zich aanmelden als collectant of wijkhoofd. Met name In de nieuwe woonwijk Dijk en Duin zoekt de Nierstichting collectanten. Een wijkhoofd onderhoudt de contacten met de collectanten en regelt de collecteweek in de wijk. Dat komt neer op een paar uur werk per jaar voor een groot maatschappelijk goed doel. Nieuwe wijkhoofden zijn echt zeer welkom.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met collecteorganisator mevrouw Van der Kolk (0251 825832). Alle informatie over de Nierstichting is op www.nierstichting.nl te vinden. De wijkhoofden van Castricum en Bakkkum bedanken alle inwoners voor hun bijdrage aan deze collecte. (Foto: aangeleverd)