Ruim 45% minder inkomsten uit toeristenbelasting verwacht

Castricum – De gemeente loopt door de coronacrisis dit jaar naar schatting 664.734 euro aan toeristenbelasting mis. Dat is becijferd op basis van gegevens die eerder door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). In opdracht van het Centrum voor Geldzaken is onderzoek gedaan naar de lokale vermindering van de ontvangen toeristenbelasting. Daarnaast is een lokale vergelijking gemaakt met 2019.

In 2019 ontving de gemeente Castricum 867.000 euro aan toeristenbelasting. Voor dit jaar was 1.140.000 euro begroot, maar doordat het toerisme in de afgelopen vier maanden vrijwel geheel stilviel en ook de komende maanden veel minder toerisme wordt verwacht, is de verwachte opbrengst in 2020 slechts 475.266 euro. Dat is een daling met ruim 45%. In heel Nederland worden dit jaar ongeveer 22 miljoen toeristen verwacht. Vorig jaar waren dat er nog 49 miljoen, er is dus dit jaar sprake van een daling met 55%.

Dit heeft de nodige consequenties voor de gemeentelijke begrotingen. In Amsterdam is de verwachte tegenvaller zelfs meer dan 116 miljoen euro. Dat is bijna de helft van het totale bedrag in heel Nederland. Met 45% behoort Castricum tot de middenmoot. Buurgemeente Bergen moet het waarschijnlijk met bijna 1,7 miljoen euro minder doen door het afgenomen toerisme. In Heiloo ligt het verlies procentueel gezien nagenoeg gelijk aan dat van Castricum, maar in die gemeente is het bedrag in absolute waarden minder hoog: 23.324 euro. Heemskerk moet het naar verwachting met 41.400 euro minder doen, dat is een daling met ruim 58%.

Bekijk hier het onderzoeksresultaat van alle gemeenten.