Rondleidingen van stichting De Hooge Weide

Bakkum – Zoals gebruikelijk in de maand juni stelt stichting De Hooge Weide haar prachtige natuurgebied weer open middels een gratis excursie. Aanmelden is niet nodig, geschikt schoeisel wordt aangeraden in verband met de hoge vegetatie en het ongelijke terrein.

Slingerend door het landschap kan genoten worden van diverse orchideeën zoals de rietorchis, moeraswespenorchis en keverorchis. Naast het geel van de ratelaar is wellicht ook het rood-zwart van de Sint Jansvlinders te bewonderen. De gidsen zullen ook aan een stuk lokale historie aandacht besteden. De stichting beheert 17 hectare grond in Bakkum met botanische doelstelling en 97 hectare in de Castricummerpolder met weidevogeldoelstelling. Subsidies worden voor honderd procent geïnvesteerd in natuurontwikkeling.

Tine en Jan de Ruijter schonken zo’n dertig jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. U kunt het allemaal zelf ervaren op zondag 25 juni en zondag 2 juli vanaf 11.00 uur. De excursie duurt circa anderhalf uur. Het verzamelpunt is het damhek aan het eind van het Karhok. De ingang van het Karhok kunt u vinden halverwege de Achterlaan in Bakkum-Noord. Vanwege beperkte parkeergelegenheid kunt u het best per fiets komen. (Foto: Stichting De Hooge Weide)