Rondleidingen van stichting ‘de Hooge Weide’ Bakkum

Het is inmiddels weer juni en zoals ieder jaar stelt de stichting ‘de Hooge Weide’ haar prachtige natuurgebied in Bakkum weer open in de vorm van excursies, die gratis zijn en waarvoor men zich niet hoeft aan te melden. Laarzen of waterdicht schoeisel worden dit jaar aangeraden.

Slingerend door het landschap kan genoten worden van diverse orchideeën zoals de Rietorchis, Wespenorchis en Keverorchis. Naast het geel van de ratelaar is wellicht ook het rood-zwart van de Sint Jansvlinders te bewonderen. De gidsen zullen ook aan een stuk lokale historie aandacht besteden.

De stichting beheert 17 ha in Bakkum met botanische doelstelling en 75 ha in de Castricummerpolder met weidevogeldoelstelling. Subsidies worden voor 100% geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Tine en Jan de Ruijter schonken twintig jaar geleden hun weilanden aan de stichting om de natuur een kans te geven zich te herstellen en de continuïteit van de natuurgebieden te verzekeren. 

Geïnteresseerden kunnen het allemaal zelf ervaren op zondag 23 juni en zondag 30 juni vanaf 11.00 uur. Het verzamelpunt is het damhek aan het eind van het Karhok. De ingang van het Karhok is te vinden halverwege de Achterlaan te Bakkum-Noord. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt aangeraden per fiets komen. (Foto: aangeleverd)