Rondje langs de velden

Castricum – Omdat de meningen van het college en de gemeenteraad over het parkeren rond het nieuw te bouwen zwembad op sportpark Noord-End nogal uiteen liepen, werd dinsdagavond ter plekke poolshoogte genomen van de situatie.

Door Hans Boot

In de raadsvergadering van 24 juni zaten portefeuillehouder Ron de Haan en een meerderheid van de raad beslist niet op één lijn wat de herinrichting van sportpark Noord-End betreft als gevolg van het nieuwe zwembad. De wethouder legde de raad voor om de gemeentelijke parkeernorm te volgen, die 77 extra autoparkeerplaatsen vraagt voor een goed bereikbaar zwembad met 140.000 bezoekers per jaar, maar een motie van CKenG, GDB en VVD stak daar een stokje voor. Volgens de drie partijen is dit helemaal niet nodig en kan worden volstaan met het optimaliseren van de bestaande parkeerplaatsen en wegen rondom het sportpark.

Rondwandeling

Benieuwd naar de ideeën van de fracties werden de raadsleden, ambtenaren en het ingenieursbureau dat belast is met de voorbereidingen van het zwembad, uitgenodigd voor een locatiebezoek. Dat vond op dinsdag plaats met een ontvangst in de kantine van de korfbalvereniging Helios en een rondleiding over het sportpark en de omliggende straten. Raadslid Gerrit Krouwel (VVD) zei hierover: ,,Het initiatief is ontstaan tijdens de behandeling van de moties op 24 juni over de herinrichting van het sportpark en het parkeren aldaar. Toen kwam naar voren dat niet alle raadsleden over gelijke informatie en kennis over de ontwikkelingen op het sportpark en de bouw van het zwembad beschikten. Om de klokken gelijk te zetten is deze bijeenkomst georganiseerd.”

Dubbele straat

Nadat wethouder De Haan de waarschuwing gaf dat het niet behalen van de 140.000 bezoekers per jaar de gemeente een financieel nadeel gaat opleveren en dat het proces tot nu toe de instemming heeft van omwonenden en de verenigingen op Noord-End, mochten Gerrit Krouwel en Roel Beems (CKenG) uitleg geven van de in hun ogen meest efficiënte herinrichting van het sportpark en op welke wijze het best kan worden gereageerd op de wensen en belangen van de bestaande sportverenigingen, het Jac. P. Thijsse College en het nieuw te bouwen zwembad.

Krouwel: ,,Zwaar onderdeel van de plannen blijft de parkeervoorziening voor het zwembad, waarvoor in de directe omgeving ruimte gevonden moet worden zonder dat er menging plaats kan vinden van fietsverkeer, sportende jeugd en motorvoertuigen. Ook moet worden voorkomen dat er geparkeerd gaat worden in de omliggende woonwijk. De oplossing bestaat volgens Beems en mij uit de herinrichting van het parkeerterrein voor het Jac. P. Thijsse College en de aanleg van een dubbele straat voor sporthal De Bloemen. Er valt niet aan te ontkomen dat er dichter bij het nieuwe zwembad wel parkeervoorzieningen gemaakt moeten worden voor mindervalide bezoekers.”

Reactie wethouder

In een constructieve sfeer zijn alle mogelijkheden tijdens de rondgang uitvoerig doorgenomen. ,,Het ontwerpteam bestaande uit ambtenaren en externe deskundigen hebben voldoende materiaal mee gekregen om de plannen verder naar wens van de gemeenteraad uit te werken. Het is voor alle aanwezigen volstrekt duidelijk geworden dat er een groot gemeenschappelijk belang is bij het creëren van een zo optimaal mogelijk multifunctioneel sportcomplex, waar de inwoners van Castricum en de bezoekers van de accommodatie de komende tientallen jaren veilig kunnen sporten”, aldus Krouwel.

Wethouder Ron de Haan voegde hieraan toe: ,,Het locatiebezoek was boeiend, er zijn creatieve ideeën geopperd. De suggesties die de raadsleden hebben gedaan gaan we de komende weken beoordelen en vertalen in geld, haalbaarheid en ruimtelijke consequenties. De gemeenteraad heeft in 2019 een strak kader gesteld om tot een zwembad op Noord-End te komen. Ik heb limieten meegekregen over de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, de investeringslast en over de eenmalige locatiekosten die aan de zwembadbouw zijn gekoppeld, zoals de aanleg van kunstgrasvelden, parkeerplaatsen en aanpassingen in groen en wegen. Dat pad volg ik, net zoals we met veel belangen en beperkingen in het gebied te maken hebben en waar ik rekening mee wil houden. In september gaan we de informatie met de gemeenteraad delen. Dan weten we of we op het pad blijven, of daarvan afraken”.