‘Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’

Auteur Arjen Bosman is vrijdag 30 december gast in Huis van Hilde. Hij vertelt tussen 14.00 en 15.30 uur over zijn boek ‘Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen’. Aansluitend krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen en om het boek, dat in de museumwinkel te koop is, te laten signeren.
Arjen Bosman groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren amateurarcheologen die al vroeg betrokken waren bij de opgravingen van de Romeinse forten. Arjen heeft het stokje van hen overgenomen. Hij ging archeologie studeren en promoveerde op het vondstmateriaal van fort Velsen 1 (1997). Later onderzocht hij ook het fort Velsen 2. Hij is dan ook verantwoordelijk voor de inhoud van het deel over Velsen in de huidige tentoonstelling Romeinse Kust, die tot en met 31 maart in het Huis van Hilde te zien is.
Rome aan de Noordzee geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de afgelopen vijftig jaar. De archeologische onderzoeken werpen meer licht op het dagelijks leven van de Romeinse militairen, hun leveranciers, hun meegereisde familie en natuurlijk de verhoudingen met de Friese buren. Van sommigen bezoekers de namen kennen en van anderen, zoals Apronius en Malorix, zelfs hun daden. Dat laatste dan wel vanuit de schaarse en gekleurde geschreven bronnen van 2000 jaar geleden. Kortom: Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de geschiedenis van het Noord-Hollandse kustgebied. De lezing van Arjen Bosman in het Huis van Hilde is gratis voor de bezoekers van het museum.