Roel Beems CKenG: ,,Kaalslag wordt zichtbaar in lokale samenleving”

Nadat D66 en VVD eind januari opstapten uit het college, heeft CKenG, als partij die bij de verkiezingen in 2014 de meeste stemmen behaalde, het initiatief genomen om een nieuwe coalitie te vormen. Vijf weken lang hebben de andere acht partijen met elkaar gesproken over een werkprogramma voor de periode tot maart 2018, over de samenstelling van een nieuw college, de wethouderskandidaten en de verdeling van portefeuilles.

Roel Beems van CKenG: ,,Coalitiepartijen CKenG en PvdA wisten samen met GroenLinks, de SP, het CDA en de lokale partijen Vrije Lijst, GDB en Castricum Lokaal op voorhand dat de financiële speelruimte beperkt was. De partijen hebben daarom in het werkprogramma ingezet op een aantal uitgangspunten: het betrekken van de inwoners, slimmer te werk gaan, een sociaal gezicht en een warme bestuurscultuur. Er werd afgesproken dat vijf partijen part-time wethouders, samen 4 FTE, zouden leveren De beoogde coalitie van CKenG, PvdA, CDA, GDB en GroenLinks heeft met bijna 56% van de stemmen in 2014 een breder draagvlak dan de vorige coalitie met 52%.”

Vrijdag liet raadslid Ralph Castricum weten niet te kunnen instemmen met de beoogde coalitie en zich te zullen afsplitsen. ,,Hij is een fervent tegenstander van de komst van vluchtelingen en heeft aangegeven zijn geluid daarover onversneden te willen laten horen. Daarvoor ziet hij geen kans binnen een coalitie met partijen die daar genuanceerder tegenaan kijken. Hoewel Ralph Castricum de andere punten in het werkprogramma op hoofdlijnen steunt kan gesteld worden dat het draagvlak door zijn besluit daalt van 16 naar 15 raadzetels (van de 23). De beoogde coalitie van vijf heeft evenwel geen meerderheid meer. Zowel Castricum Lokaal als De Vrije Lijst hebben afgelopen weekend laten weten dat zij deze koers van moderne politiek zullen steunen door het zetten van hun handtekening. Daarmee is sprake van een stabiele meerderheid, terwijl het werkprogramma op hoofdlijnen ook nog wordt gesteund en de SP en mogelijk door Ralph Castricum. Het CDA en het GDB zijn nu echter van mening veranderd; zij lieten maandag weten de bestuursverantwoordelijkheid niet aan te durven zo lang niet 12 van de 23 zetels waren gegarandeerd binnen de gelederen van de beoogde coalitie, dus de partijen die een eigen wethouder leveren.”

Ter afronding van zijn werkzaamheden zal Beems de burgemeester adviseren om met alle betrokkenen de mogelijkheden te bespreken om dit werkprogramma alsnog te implementeren. ,,Dat zal hard nodig zijn. Uit cijfers die de afgelopen dagen naar boven zijn gekomen blijkt de financiële chaos in Castricum namelijk nog veel groter te zijn dan al werd gevreesd. Als gevolg van de kaalslag die onder de zojuist afgezette wethouder van Financiën heeft plaatsgevonden is veel achterstallig onderhoud ontstaan. De bijdrage van de D66 aan debatten bestond in de regel uit het ophemelen van hun eigen wethouder. Hij kreeg veren uitgedeeld waar een volwassen pauw nog jaloers op zou zijn. Zo zou Klijnstra de schuldenpositie van de gemeente hebben teruggebracht met 40 miljoen. Allemaal flauwekul: toen hij in 2010 begon bedroeg de schuld 47.547.159 euro, toen hij in 2016 vertrok 46.103.093 euro. Een afname van slechts 1,4 miljoen dus, in zes jaar tijd! Het verschil zit hem in het afbouwen van voorgeschoten leningen voor de woningbouwvereniging, wat al lang voor de komst van Klijnstra was ingezet en waar hij persoonlijk helemaal niets aan heeft bijgedragen. Alsof de problemen nog niet genoeg zijn ontvangen hij, en voormalig VVD-wethouder Hollenberg, inmiddels ook nog wachtgeld. Daar is weliswaar voor gereserveerd, maar afhankelijk van het verdere verloop komen daar mogelijk nog twee wethouders bij en schiet die reservering tekort. Burgemeester Mans zal nu een besluit moeten nemen hoe het verder moet. Eén ding is zeker: bij voortzetting van de klassieke manier van politiek bedrijven gaan alle kosten op aan interne zaken en zullen er in Castricum nauwelijks meer faciliteiten en voorzieningen voor inwoners kunnen blijven bestaan. De kaalslag die al binnen het gemeentehuis heeft plaatsgevonden, zal ook zichtbaar worden in de lokale samenleving. CKenG wacht met belangstelling af hoe de burgemeester onze gemeente daarvoor denkt te behoeden.”

Voormalig wethouder Klijnstra reageert op Twitter naar aanleiding van dit artikel : ,,Gemeentefinanciën voor dummies hard nodig voor Beems.”