Rode Kruis schaalt COVID-hulpverlening in heel Noord-Holland op

Regio – Het snel stijgende aantal coronabesmettingen is voor het Rode Kruis aanleiding om de hulpverlening weer fors op te schalen. Om aan alle verwachte hulpvragen te kunnen voldoen zijn nog zeker 150 extra vrijwilligers nodig in de regio Noord-Holland.

Zie je het Rode Kruis, dan zie je hulp. Zo luidt het credo van het Rode Kruis. En niet voor niks, in de coronahulpverlening ondersteunt het Rode Kruis de GGD-en bij het testen en vaccineren, ontlasten vrijwilligers de ambulancezorg door mensen te vervoeren die niet zelfstandig kunnen reizen maar waar ambulance niet nodig is en worden verzorg- en verpleeghuizen geholpen zodat de zorg aan kwetsbare ouderen door kan gaan. Deze maand startte een wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers waarmee het Rode Kruis zich voorbereidt op stijgende (nood)hulp aanvragen.

De prognoses die de organisatie maakte voor december zijn nu al realiteit. ,,Waar we twee weken geleden nog 40 ritten per week hadden zitten we deze week al op de 99 aanvragen”, aldus Machiel Pouw, coördinator hulpverlening van het Rode Kruis in Kennemerland. Ook in de Zaanstreek en Noord-Holland-Noord zijn door ziekte onder personeel extra handen nodig. ,,De kracht van het Rode Kruis is dat onze vrijwilligers het mogelijk maken dat zorgprofessionals zich kunnen richten op hun verzorgende en verpleegkundige taken. Onze vrijwilligers zetten zich vaak in als gastheer en gastvrouw waardoor bewoners óók de broodnodige aandacht kunnen krijgen. Wij zorgen hiermee voor zorgcontinuïteit.”

Dringende oproep:  Help het Rode Kruis helpen!

Bianca Lakeman, Coördinator Hulpverlening in de Zaanstreek en Noord-Holland Noord: “In eerdere coronagolven was sprake van een volledige lockdown, veel bedrijven moesten noodgedwongen hun deuren sluiten. Hierdoor zaten heel veel mensen thuis en meldden veel van hen zich als vrijwilliger, beschikbaar om zich een aantal uur per week in te zetten als coronahulpverlener. Nu zijn veel mensen weer aan het werk en wordt het lastiger om de roosters te vullen.”

Met de nieuwe wervingsactie hoopt het Rode Kruis in Noord-Holland rond de 150 nieuwe vrijwilligers te vinden die kunnen ondersteunen in zorginstellingen, kunnen helpen bij begeleid vervoer maar ook vanuit huis alle hulpacties kunnen plannen en coördineren. Mensen die willen helpen kunnen zich via deze website aanmelden. Na een kennismakingsgesprek en in sommige gevallen een kortdurende opleiding kunnen mensen aan de slag, als dat kan in de buurt van de eigen woonplaats maar waar nodig ook wat verder van huis.

Machiel Pouw: ,,We hebben veel mensen nodig, dus we roepen ook nadrukkelijk werkgevers op om hun medewerkers in staat te stellen om tijdens werkuren een aantal uren vrijwilligers werk te doen.” (Foto: Natasja van der Woude)