Rita Springer is de nieuwe voorzitter van Stichting KIST

Castricum – Per 1 september heeft Stichting KIST een nieuwe voorzitter. Ilja Beudel, die vanaf 2014 bij Stichting KIST betrokken was, overhandigde eind augustus de voorzittershamer aan Rita Springer. De organisatie heeft als doelstelling het initiëren, organiseren en uitvoeren van culturele, historische en educatieve projecten. De stichting wil verbindend zijn in een gemeenschap door het gezamenlijk realiseren van cultureel-historisch producties in de regio.

Rita Springer neemt graag de voorzittershamer over en geeft als motivering: ,,Ik houd ervan om te kijken waar verhalen uit het verleden zich verbinden met het heden. Al vaker heb ik de voorzittershamer gehanteerd, onder andere bij het gemeentelijk vrouwenoverleg, de medezeggenschapsraad en de WMO-raad. Op dit moment zijn mooie projecten in voorbereiding: De Wit in de vrachtrijderij, de jaren zestig in de IJmond, de geschiedenis van de schelpenvissers. Verhalen terughalen middels boek, film, podcast… Juist die verschillende vormen om verhalen door te geven vind ik interessant.’’ (Foto: aangeleverd)