Ringmus laat zich ook zien tijdens vogeltelling

Castricum – Het laatste weekend van januari kon iedereen meedoen aan de Nationale Tuinvogeltelling. In Castricum gaven 451 deelnemers daar gehoor aan. Doorgaans werden de meest voorkomende soorten gespot, maar bij een bewoner in de wijk Albert’s Hoeve heeft een bijzonder vogeltje zich genesteld dat het wint van de huismus.

Door Hans Boot

Sinds 2001 organiseren Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland de Nationale Tuinvogeltelling. Dankzij de resultaten hiervan is bekend hoe de vogels de tuinen in de winter gebruiken en met die informatie kunnen ze beter worden geholpen en beschermd.

Het is de bedoeling dat de vogels in een half uur worden geteld in tuinen of op balkons, maar een bepaalde soort moet maar één keer worden genoteerd om dubbele tellingen te voorkomen. In het weekend van 28 tot en met 30 januari werd er volop geteld, wat landelijk resulteerde in 2,4 miljoen vogels die door ruim 170.000 deelnemers werden waargenomen.

Aan de hand daarvan is een top tien samengesteld, waaruit blijkt dat de koolmees bovenaan staat en de huismus op de tweede plek. De merel is dit jaar derde en was volgens de kenners in meer tuinen te zien dan in de afgelopen jaren.

Oosterweide

Op genoemde site zijn de tellingen per plaats en zelfs per straat terug te vinden. Voor de gemeente Castricum betekende dat een score van 6692 vogels door 451 tellers, oftewel gemiddeld 15 vogels per deelnemer.

Theo Broersen, bewoner van de Oosterweide, gaf ook dit jaar weer acte de présence en ging er op zondag om 13.00 uur voor zitten. Hij vertelde daarover: ,,Ik tel nu al zo’n vijf jaar mee, maar dit jaar was de uitkomst wel heel speciaal. Normaal gesproken heb ik in de winter twee ringmussen maar deze winter telde ik wel zo’n twaalf stuks op het beslissende tijdstip. Ze bivakkeren en ‘vergaderen’ in een dichtvertakte Pyrus sallicifolia pendula naast ons huis. Daarin hangen ook zeven vogelvoedereenheden met strooivoer, pinda’s, pindakaas, mezenbollen enzovoorts. Een sperwer, die onze tuin ook regelmatig bezoekt, heeft geen kans in die wirwar van takken een prooi te pakken. De ringmussen nestelen ook dichtbij, onder de hoek-nokpannen van ons huis en de huizen van de buren.

In het bewuste halfuur telde ik verder een ekster, twee heggemussen, drie merels, twee pimpel- en twee koolmezen, een roodborst, twee tortels en vier vinken. Helaas kwamen de putters en de bonte specht, die er ook regelmatig zijn, niet opdagen door de beperking van een half uur.’’ (Foto: Pixabay)