Resultaten plantestafette goed zichtbaar

Foto boven:
Sylvia, Florina en Bonnie weten wel raad met het onkruid tussen de inheemse kruiden en struiken. (Foto: Henk de Reus)

Castricum – De gemeente Castricum doet samen met tien andere gemeenten in Noord-Holland mee aan de GroenSpoor plantestafette. Deze moet zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen, binnen en tussen de gemeenten. Als alle bollen, planten en bomen in de grond staan wordt het estafettestokje ‘de startschop’ doorgegeven aan de volgende gemeente die meedoet. De laatste weken zijn de resultaten van het voorwerk in november goed zichtbaar.

Door Henk de Reus

Bij het Kortenaerplantsoen zijn enkele vrijwilligers van Castricum Groen bezig met het verwijderen van onkruid tussen de inheemse kruiden en struiken. Deze werden afgelopen november ingezaaid en geplant. Bonnie Snoek van De Groene Reiger en Florinda Nieuwenhuis van de Bijzzzaak (bewonersgroep) begeleiden het project en lichten het toe.

November 2021: de strook grond aan het Kortenaerplantsoen wordt ingezaaid en beplant. (Foto: aangeleverd)

Bloeiende bosrand

Bonnie: ,,Vorig jaar hebben De Groene Reiger, de gemeente Castricum, het Clusius College en de Bijzzzaak de handen ineen geslagen om van een monotoon grasveld met een strakke scheiding van bomen en gras een biodivers stukje natuur te maken, een zogenaamde zoommantelvegetatie. De gemeente heeft een stuk van het gazon en het teveel aan bomenopschot verwijderd. Op de dag van de Plantestafette hebben de partijen onder leiding van mij en Florinda Nieuwenhuis (ecoloog) inheemse kruiden gezaaid, verwilderingsbollen en diverse inheemse heesters geplant. Dit zijn de ingrediënten voor een mooie bloeiende bosrand, waar niet alleen de mensen van kunnen genieten, maar die ook voedsel en leefruimte biedt aan vele soorten insecten, kleine zoogdieren en vogels. Hierdoor vergroot de biodiversiteit en dat is heel hard nodig want deze is de afgelopen honderd jaar met ongeveer tachtig procent afgenomen.’’ Het resultaat van het voorwerk was de afgelopen weken goed zichtbaar. Naast een overvloed aan papavers in verschillende kleuren staan er ook typische bosrandplanten zoals de look-zonder-look en dagkoekoeksbloem. Het geheel vormt een prachtig kleurenpalet in het strijklicht van de zon.

De situatie nu. (Foto: aangeleverd)

Lokaal stimuleren biodiversiteit

Florinda zegt dat gras in de bosrand ongewenst is. ,,Het verdrukt de bloemen en kruiden en het moet dus verwijderd worden. Volgend jaar zal de bosrand nog mooier zijn en zullen er nog meer kruiden opkomen. Leerlingen van het Clusius College gaan de soorten dan monitoren, zodat we kunnen zien of de aanpak, het stimuleren van de lokale biodiversiteit, het gewenst effect heeft. Je ziet nu al dat de gemeente steeds groener en bloemrijker wordt. We hebben veel meer bloeiende bermen, kleurige rotondes en kruidenrijke graslandjes. Het valt inwoners op dat het aangepaste beleid van de gemeente zijn vruchten afwerpt. Doordat er anders en vaak later gemaaid wordt (sinusmaaien), ontstaat er meer aandacht voor inheemse en lokale kruiden. Een compliment voor de groenbeheerders binnen de gemeente.’’

Ontwikkelen groenparels

Theo Schouws, groenbeheerder bij de gemeenten Castricum en Uitgeest, zegt dat de gemeente er veel aan gelegen is om het bomenbeheer en het ontwikkelen van groenparels in Castricum te bevorderen. ,,We willen schoolpleinen vergroenen en door een verandering van het maaibeleid de biodiversiteit vergroten. Gazons worden minder en deels gemaaid. Hierdoor kunnen gebiedseigen kruiden die er al van nature voorkomen tot bloei en zaadzetting komen. Om dezelfde reden maaien we delen gras, waar het kan, maar een of twee keer per jaar en ruimen het maaisel af. Hierdoor verschraalt de ondergrond, krijgt gras minder kans en kunnen andere kruiden zich ontwikkelen. Bij de uitwerking van de plannen zoeken we binnen de gemeente naar samenwerking met (groene) participanten, zoals scholen, De Groene Reiger en vrijwilligersorganisaties als Bijzzzaak en Castricum Groen. Op school krijgen leerlingen groeneducatie. Zo leren zij onder meer hoe je een ‘saai’ stukje groen kunt transformeren naar hoogwaardig groen met een educatieve en ecologische functie.’’

De papavers in verschillende kleuren vormen een prachtig kleurenpalet. (Foto: Henk de Reus)

Maai minder!

Theo Schouws zegt dat het Kortenaersplantsoen geen pilot is, maar een voortzetting van een eerder ingeslagen weg. ,,De gemeente gaat kijken of er ook op andere locaties binnen de gemeente meer bloeiende bosranden gecreëerd kunnen worden, want dit staat in het groenbeleidsplan. Zaaien doen we eigenlijk alleen op zichtlocaties en om snel een fraai beeld te krijgen. Zaaien is een kunstgreep die vaak niet nodig is, de natuur ontwikkelt zich uit zichzelf als je het beheer verandert. Maai in je eigen tuin maar een paar weken het gras niet, je ziet vanzelf andere (on)kruiden opduiken. Dat is weer ongelooflijk belangrijk voor alle insecten. Zo hebben er meer dan honderd insectensoorten en vlinders baat bij de gewone paardenbloem, die ook nog eens van vroeg in het voorjaar tot eind van het bloeiseizoen bloeit.’’

Motivatie

Ondertussen wieden de vrijwilligers van Castricum Groen vrolijk door. Wat drijft hen om aan dit project mee te doen? Sylvia Deelstra: ,,Ik zag dat in Castricum altijd alles gemaaid werd en dat tuinen steeds meer verstenen. Om meer biodiversiteit te stimuleren plaatste de Bijzzzaak een oproep. Ik heb hier direct op gereageerd omdat ik mij het lot aantrek van de natuur en de dieren die hiervan leven. Ik zie onderhand steeds meer resultaten en word hier heel blij van. Ik hoop dat de wilde bij uiteindelijk terugkomt.’’

Een bloeiende bosrand biedt ruimte aan vele soorten insecten, waaronder bijen. (Foto: Henk de Reus)

Heb je groene vingers en wil je meewerken aan meer biodiversiteit binnen de gemeente? Meld je dan aan voor de Castricum Groen-appgroep door een e-mail naar plantestafette@gmail.com te sturen.