Resultaten Oer-IJ-workshop ambtenaren overhandigd

Regio – Stichting Oer-IJ bepleit dat bij gebiedsontwikkeling meer gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke landschapselementen. Het was ook een van de aanbevelingen in het Kennisdocument Cultuurhistorie van dit burgerinitiatief. Samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut en de gemeente Heiloo heeft een groep van vijfentwintig ambtenaren tijdens een inspiratiesessie onderzocht hoe dat in praktijk kan worden toegepast. De resultaten van die workshop zijn donderdag overhandigd aan wethouders Rob Obdam en Antoine Tromp van de gemeente Heiloo.

Testcase

Eerder, bij de presentatie van het Kennisdocument Cultuurhistorie aan het college van B en W, ontstond al het idee eens in praktijk na te gaan wat de praktische mogelijkheden van zo’n aanpak zijn. Afgesproken werd toen met ambtenaren van de werkorganisatie BUCH te testen hoe het bij nieuwbouwplannen uitpakt. Het project Zandzoom, een woningbouwontwikkeling van circa 1100 woningen, werd als testcase gebruikt. Er werden twee gebieden uitgelicht; enerzijds de westzijde met de overgang van bebouwing naar het krekenlandschap van het Oer-IJ en anderzijds de zuidzijde met als doel een groene overgangszone tussen Heiloo en Limmen te realiseren.

Inspiratiesessie

Tijdens de inspiratiesessie werden veel schetsen gemaakt en uitgangspunten geformuleerd een andere opzet bij de planvorming. De resultaten van de workshop zijn in een notitie samengevat en donderdag door Jacques Warmerdam van de stichting Oer-IJ aan de wethouders Rob Obdam en Antoine Tromp gepresenteerd. Jacques Warmerdam, die namens Stichting Oer-IJ de bijeenkomst organiseerde, is enthousiast over het resultaat van de sessie met de ambtenaren. Hij hoopt dat de bevindingen en aanbevelingen in de verdere ontwikkeling van het gebied een rol van betekenis gaan spelen.

Op de foto:
Mees Hartvelt (voorzitter Stichting Oer-IJ) overhandigt een inspiratiedocument aan de wethouders Rob Opdam en Antoine Tromp van de gemeente Heiloo. Hierin staan aanbevelingen voor gebiedsontwikkeling, waarbij meer rekening wordt gehouden met het oorspronkelijke landschap. (Foto: aangeleverd)