Reliek heilige Bernadette van Lourdes te zien op Heiligdom in Heiloo

Heiloo – Van 1 tot en met 30 april komen de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous naar Nederland. De heilige Bernadette was de zieneres van Lourdes. In 1858, toen ze veertien jaar oud was, is de heilige maagd Maria achttien keer aan haar verschenen. In het bisdom van Haarlem-Amsterdam komen de relieken naar Amstelveen en Heiloo. Van vrijdagavond 5 april tot en met dinsdagochtend 9 april zijn de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous in Heiloo te bezichtigen.

Net zoals een voorwerp van een dierbare overledene een bijzonder betekenis kan hebben voor nabestaanden, zo geldt dat ook voor een reliek. Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De reliek die tentoongesteld zal worden is een stuk gebeente van de heilige Bernadette, een zogenaamde eerstegraads reliek, een stukje van het lichaam van een heilige.

De reliek is in een mooi versierde schrijn geplaatst. Naast de reliek komt er ook een stuk rots van de grot van Lourdes mee. Dit stuk rots mag worden aangeraakt, net zoals in Lourdes zelf. Ook zijn er banners te bekijken waarop het leven van de heilige Bernadette uiteengezet wordt. Verder zijn Lourdeswater en een groot beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes onderdeel van de tentoonstelling.

Lourdes en OLV ter Nood

Gerrit van den Bosch was een margarinefabrikant uit Alkmaar die aan het begin van de 20e eeuw een bijzondere rol speelde in de heropleving van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hij bewoog hemel en aarde om een steen uit de Massabiellegrot te bemachtigen, waar Maria aan Bernadette was verschenen. Het lukte niet om iemand zo’n steen te laten meebrengen, maar toen hij in 1909 zelf een bedevaart meemaakte, wist hij een kapelaan met de juiste connecties in te schakelen.

Tevreden keerde hij terug naar huis met wat hij noemde een geschenk van Maria’s beroemde Heiligdom in Lourdes aan Maria’s Heiligdom te Heiloo. Hij liet een gat hakken in de zuil waar het Mariabeeld op stond en daar de steen in plaatsen. Zo staat het beeld van OLV ter Nood letterlijk op de steen waar eens Maria zelf in Lourdes op verschenen is.

Programma

Rondom de tentoonstelling wordt een programma georganiseerd. Vrijdagnacht zal er een nachtwake worden gehouden. Zaterdag is de ‘Eerste-Zaterdag Bedevaart’ en is er een kleine processie naar de vijver met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Zondag is de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid en wordt in de middag een grote processie gehouden met de relieken van de heilige Bernadette naar het Rustaltaar.

Bij het Rustaltaar wordt de vanuit Lourdes bekende ritus met Lourdeswater gehouden. Op maandag, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, is er extra aandacht voor leerlingen en zieken en ’s avonds nog een Heilige Mis en een lichtprocessie. Er zal ook een apart programma worden georganiseerd voor kinderen, tieners en jongeren. Kijk op www.olvternood.nl voor de details.

Op de foto:
Het Mariabeeld bij de vijver van het heiligdom OLV Ter Nood in Heiloo. (Foto: aangeleverd)