Regioviering met pater Toon te Dorsthorst

Regio – Vier keer per jaar vindt in de regio Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden een regioviering van de rooms-katholieke kerken plaats. Op 23 juni sluit men het seizoen 2023-2024 af met een speciale regioviering met, naast de regio-pastores, gastvoorganger Pater Toon te Dorsthorst. Pater Toon vertrok bijna 54 jaar geleden op jonge leeftijd per boot als priester en landbouwdeskundige naar Suriname. Naast het opzetten van vele projecten als ‘boslandpater’ in de binnenlanden van Suriname heeft hij ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding van pastorale leiders.

Na een cursus van vijf jaar kregen deze plaatselijke mensen de feitelijke leiding over de plaatselijke kerkgemeenschappen in de dorpen. Het gaat hierbij om gebieden waar zelden een priester kan komen. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor de catechese, het pastoraat, de diaconie en de kerkopbouw. De pastorale leiders verzorgen ook de doop van de pasgeborenen en zij doen ook dikwijls de huwelijksvieringen. Op 23 juni krijgt de bevlogen pater de ruimte om over zijn werkzaamheden te vertellen. De collecte zal geheel voor de landbouwprojecten zijn waar hij als ‘boslandpater’ bij betrokken is. Na de eucharistieviering is er koffie en ruimte om pater Toon te spreken en zijn boeken te kopen. (Foto: Corneliusparochie)