Regionale vogelopvang luidt de noodklok

Vogelopvang Krommenie luidt de noodklok. Sinds februari is Kirsten Visser beheerder en namens de Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstreek wordt de vogelopvang in Krommenie door haar gerund. Maar dat doet zij niet alleen. Samen met vrijwilligers en stagiaires worden wekelijks tientallen vogels opgevangen. Van alle vogels die worden opgevangen komt bijna de helft uit de regio Kennemerland.

Een van de belangrijkste en moeilijkste periodes voor vogels is aangebroken, het broedseizoen. In de periode april tot en met augustus doen alle vogels hun uiterste best om een partner te vinden, een nest te bouwen, eieren te leggen en hun kroost op te voeden. En dat laatste is een zware taak. Voedselaanbod, koude nachten en harde wind zorgen er vaak voor dat jonge vogels verzwakt raken of uit het nest vallen. En dan komt de Vogelopvang in actie. Door voorlichting over het al dan niet oppakken van jonge vogels, het voeren en verzorgen van aangeleverde vogels en het weer uitzetten van herstelde jongen draagt de vogelopvang bij aan een gezonde en gevarieerde vogelstand. Maar uw hulp is hard nodig. De vogelopvang zoekt allereerst babysitters voor de jonge vogels. De vogels worden elke dag meerdere keer per uur gevoerd en daar zijn heel veel handen voor nodig. Daarnaast zijn er ook extra vrijwilligers nodig voor de verzorging van het reguliere aanbod aan vogels. Met name op dinsdag, donderdag en in de weekenden is alle hulp van harte welkom.

Kunt u niet fysiek helpen maar draagt u het Vogelopvangcentrum Zaanstreek wel een warm hart toe? Maakt u dan geld over op rekeningnummer NL44 RABO 0124 9955 00. Elk bedrag is meer dan welkom! Voor meer informatie over Vogelopvangcentrum Krommenie kijkt u op www.vocz.nl of belt u met Kirsten Visser op 06-13782868.