Regiomedewerker aangepast sporten nu ook in Uitgeest

Sportservice Noord-Holland voert al jaren lang in zes regio’s het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten uit, zo ook in de regio Noord-Kennemerland. Sinds 2015 is Uitgeest ook aangesloten bij het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten in de regio Noord-Kennemerland. Vanaf nu kunnen alle inwoners, sportverenigingen en andere organisaties met hun vragen terecht bij de regiomedewerker aangepast sporten Marieke Wever
Door het samenwerkingsverband ontstaat in de regio een georganiseerd aanbod van activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk, visueel, auditief), chronische aandoening en/ of autismespectrumstoornis.

Er zijn veel mensen met een beperking die niet aan sport doen, maar dit wel willen. Drempelvrees en onbekendheid over de mogelijkheden om aangepast te sporten spelen hierbij een grote rol. Dit terwijl iedereen weet dat sporten gezond, gezellig en grensverleggend is. Soms is de sportwens er wel, maar zijn de te nemen stappen niet bekend. Wat, waar, wanneer, hoe laat, hoe kom ik daar? Het zijn allemaal vragen waar veel sportieve mensen met een beperking het antwoord niet op weten. De regiomedewerker aangepast sporten helpt deze mensen.

Ook ondersteunt en begeleidt de regiomedewerker (sport)organisaties die een aangepast sportaanbod hebben of willen starten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om deskundigheidsbevordering binnen de vereniging of ondersteuning/advies bij diverse knelpunten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.aangepastsporten.info of contact opnemen met Marieke Wever, regiomedewerker aangepast sporten Noord-Kennemerland, mail: mwever@sportservicenoordholland.nl of tel: 072-5645027.

Foto:

Rolstoelschermen, opgezet met ondersteuning van regiomedewerker Marieke Wever (foto: Sportservice Noord-Holland)