Regio Haarlem-IJmond-Alkmaar houdt raadsbijeenkomst concept Luchtvaartnota

Regio -Op maandag 22 juni houdt regio Haarlem-IJmond-Alkmaar een – digitale – raadsbijeenkomst over het indienen van hun zienswijze op de concept Luchtvaartnota (d.d. 15 mei). Niet alleen deze regio, maar in veel groter verband, de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), heeft namelijk het voornemen een zienswijze in te dienen tegen de Luchtvaartnota. Van de BRS maken maar liefst 56 gemeenten en 4 provincies onderdeel uit. Zij roepen gemeenteraden in hun regio op hierin samen op te trekken.

Het is voor gemeenten belangrijk dat zij hierin gezamenlijk optrekken tegen de voorgenomen plannen in de concept Luchtvaartnota. De bijeenkomst op 22 juni is opgebouwd uit drie onderdelen. Eerst wordt een toelichting gegeven op de gezamenlijke concept zienswijze van de BRS. Daarna volgt een presentatie over de concept Luchtvaartnota, door mevrouw Petrouschka Werther, projectmanager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Regiovertegenwoordiger IJmond-Alkmaar, Sebastian Dinjens sluit af met de dilemma’s tussen de Luchtvaartnota en de concept zienswijze BRS.

Proces zienswijze

De zienswijze periode duurt van vrijdag 29 mei t/m vrijdag 10 juli 2020. In die periode stelt de BRS een (concept) zienswijze vast. Die deelt zij met de verschillende regio’s. Na de inbreng van alle gemeenteraden stelt zij haar zienswijze bij. De Provincie Noord-Holland stuurt vervolgens vóór de deadline de reactie namens de regio naar het ministerie van IenW. Ook individuele gemeenten kunnen een individuele aanvullende zienswijze indienen. Eind 2020 stuurt het ministerie de Luchtvaartnota voor behandeling naar de Tweede Kamer. Hierover volgt dan een debat.

Bijwonen

Deze informatieve raadsbijeenkomst is voor raadsleden. Andere belangstellenden kunnen de bijeenkomst wel live volgen, maar kunnen niet actief deelnemen of vragen stellen. Via deze link kan de bijeenkomst gevolgd worden. (Foto: Cor Gaasbeek)