Regenboogvlag aan toren Dorpskerk

Castricum – Enige tijd geleden ontving de Protestantse Kerk Castricum (PKC) het keurmerk Wijdekerk van de gelijknamige Stichting Wijdekerk voor de mate van acceptatie van LHBTI+-ers binnen de PKC. Het initiatief tot dit keurmerk ontstond in reactie op de tegen LHBTI+-ers gerichte Nashvilleverklaring; het is een tegenverklaring. De symboliek van de aan het keurmerk verbonden regenboogvlag spreekt niet enkel tot LHBTI+-ers binnen de PKC, maar tot de LHBTI+-gemeenschap wereldwijd, inclusief LHBTI+-ers met een andere dan een christelijke levensbeschouwing. Met de toekenning van het keurmerk wordt de PKC erkend als een geloofsgemeenschap die voldoet aan de randvoorwaarden voor inclusiviteit, diversiteit, veiligheid en acceptatie van LHBTI+-ers.

Het keurmerk van Wijdekerk is zichtbaar op de website van de PKC en binnen de PKC zijn velen op de hoogte van het keurmerk, maar om een meer zichtbaar signaal af te geven naar de dorpsgemeenschap van Castricum en om dorpelingen dorpsbreed te laten weten hoe binnen de PKC wat haar LHBTI+-standpunt betreft de vlag erbij hangt, zet de PKC, na overleg in de kerkenraad en met goedkeuring van de burgerlijke gemeente Castricum, nu een volgende stap door de regenboogvlag jaarlijks aan de toren van de Dorpskerk in Castricum uit te hangen en wel op een dag in het jaar die voor de LHBTI+-gemeenschap van betekenis is. In 2020 zal dit zondag 17 mei zijn, de zogeheten Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Wie suggesties heeft om aan het uithangen van de vlag nog meer cachet te geven door het gebruik van bijvoorbeeld teksten, beelden, rituelen, muziek of enige andere kunstvorm, is uitgenodigd om contact op te nemen met Ds. Suzan ten Heuw: suzantenheuw@pkcastricum.nl, of 06-20429675. (Foto: aangeleverd)