Reddingsbrigade vanaf vandaag weer actief op strand

Castricum – De Castricumse Reddingsbrigade is de afgelopen dagen en weken bezig geweest met de laatste zorgvuldige voorbereidingen voor de start van het nieuwe (strand)seizoen. Vanaf vandaag is de reddingspost op het Castricumse strand, onder aangepaste voorwaarden, weer bemand.

Het kabinet heeft besloten tot een geleidelijke versoepeling van de crisismaatregelen met betrekking tot het coronavirus en er komen meer warme dagen aan. Hierdoor zullen de Nederlandse stranden weer drukker bezocht gaan worden. Reddingsbrigades in Nederland, waaronder de Castricumse Reddingsbrigade, hebben zich hiervoor geprepareerd en hebben waar nodig hun werkwijzen daarop aangepast. In overleg met de gemeente en de veiligheidsregio is besloten dat de reddingspost van de Castricumse Reddingsbrigade vanaf vandaag weer geopend is.

Lifeguards

De Castricumse Reddingsbrigade heeft voldoende inzetbare lifeguards beschikbaar voor het uitvoeren van levensreddende handelingen. Het is echter net verantwoord om er veel in te zetten. Helemaal zonder risico kan dit immers niet gebeuren, zoals dat ook voor andere hulpverleners geldt. Daarom is in overleg besloten dat er voorlopig maximaal vier lifeguards aanwezig zullen zijn. In het hoogseizoen, dat loopt van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus is er iedere dag bezetting. Gedurende het voor- en naseizoen is er sowieso in de weekenden bezetting.

Momenteel heeft de reddingspost een minimale bezetting. Daarom doet men een dringend beroep op de mensen die het strand bezoeken. Baders, zwemmers en watersporters moeten te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden. Het opvolgen van maatregelen, richtlijnen en adviezen is een vereiste. Dat geldt voor de adviezen van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), reddingsbrigades en andere hulpverleningsdiensten.

Het publiek krijgt het dringende verzoek drukte te vermijden. Geef elkaar de ruimte. Maar het is eveneens zaak de aanwijzingen van lifeguards ter harte te nemen. Begrip en medewerking van recreanten richting lifeguards is van wezenlijk belang. De goed opgeleide (vrijwillige) lifeguards doen er alles aan om hun kennis en vaardigheden voor recreanten aan te wenden. Oftewel, breng jezelf en de (vrijwillige) lifeguards niet onnodig in gevaar, gebruik je gezonde verstand! (Foto: aangeleverd)