Recreatieschap neemt ook volgend jaar maatregelen tegen waterplanten

Woekerende waterplanten zijn een grote ergernis voor watersporters in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De planten raken verstrikt in de schroeven van boten, waardoor deze onbestuurbaar worden. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft besloten om in 2019 opnieuw maatregelen te treffen om het water goed bevaarbaar te houden. Net als in 2018 worden de planten in een deel van het meer gemaaid.

Hoewel er in 2018 minder waterplanten zijn dan in 2017, houdt het recreatieschap er rekening mee dat de planten in het meer de komende jaren opnieuw overlast kunnen veroorzaken. Dit past binnen een landelijke trend. Op veel plekken in Nederland hebben waterrijke gebieden last van explosief groeiende waterplanten door de verbeterde waterkwaliteit. In het Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaat het om waterpest en fonteinkruid. Door de vele factoren die invloed hebben op de waterkwaliteit in het meer, is het tempo en de mate van groei van de waterplanten lastig te voorspellen.

Het maaien van de waterplanten is een tijdelijke oplossing, aangezien de planten snel weer aangroeien. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer gaat samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op zoek naar een structurele oplossing, waarbij ook aandacht is voor de positieve invloed van waterplanten op de natuur in en om het meer. (Foto: aangeleverd)