Recordaantal van zestien partijen bij waterschapsverkiezingen

Regio – In het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doen zestien partijen mee aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Nog niet eerder deden er zoveel partijen mee. Het centraal stembureau (foto) heeft alle ingediende lijsten van de partijen geldig verklaard. Vier jaar geleden – bij de laatste waterschapsverkiezingen in 2019 – deden negen partijen mee. Dit keer doen acht partijen mee die nu nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur. De waterschapsverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Bekendmaking van de lijstnummering door loting. (Foto: HHNK)

Deze partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen 2023. De eerste acht partijen behaalden bij de vorige verkiezingen zetels in het algemeen bestuur.

1                 Waterplatform Groen, Water & Land

2                 Partij van de Arbeid

3                 VVD

4                 Water Natuurlijk

5                 CDA

6                 50PLUS

7                 AWP voor water, klimaat en natuur

8                 Boeren Burgers Waterbelang

9                 ChristenUnie

10               De Groenen – Piraten

11               De VrijeLijst

12               Actief voor Water

13               Nederland met een PLAN (S.V.P.)

14               Partij voor de Dieren

15               Belang van Nederland (BVNL)

16               BBB

Kandidaten op de lijst

In totaal hebben alle partijen tezamen 339 personen kandidaat gesteld. In 2019 deden 264 kandidaten mee. Het totaal aantal vrouwen dat op de kandidatenlijsten staat, is iets toegenomen. Was in 2019 nog maar 32,6% van het totaal aantal kandidaten vrouw, nu is dat 35,7%. Het betreft 121 vrouwen.

Kijk op www.hhnk.nl/16-partijen-doen-mee-aan-de-waterschapsverkiezingen voor meer informatie over de partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen. (Foto’s: HHNK)