Reactie op ingezonden brief: ‘Onacceptabel, afschuwelijk en misplaatst’

Een ingezonden brief die deze week werd gepubliceerd in De Castricummer heeft nogal wat stof doen opwaaien. Frits Zonneveld uit Limmen en tweede op de kandidatenlijst van Forza Castricum, schreef over zijn ervaringen bij de gemeenteraad toen het onderwerp Nederlandse vlag in de raadszaal werd behandeld eind december. Fractie Castricum en het CDA willen de nationale vlag laten ophangen in de raadszaal. Volgens Zonneveld werd het onderwerp zonder enig respect behandeld en werd er vooral lacherig over gedaan. Dit bleek een onjuiste voorstelling van zaken. Zo schreef Zonneveld: ,,De rest van de raad, met uitzondering van D66, viel over elkaar heen om in alle mogelijke bewoordingen de vlag te vernederen tot een racistisch vod, waarop alleen een hakenkruis ontbrak. Men had nog liever een Turkse, Marokkaanse et cetera om de instroom een veilig gevoel te geven en zelfs de regenboogvlag als vorm van onze tolerantie.”
Wethouder Marcel Steeman van D66: ,,Aan alle kanten bij elkaar verzonnen, er werd geen hakenkruis genoemd, geen oproep voor een Turkse of Marokkaanse vlag en geen drie coupletten Wilhelmus gezongen door de burgemeester.” Navraag bij Frits Zonneveld heeft nog geen antwoord opgeleverd. Ron de Haan van De VrijeLijst noemt de ingezonden brief onacceptabel, afschuwelijk en misplaatst. Hij zou graag zien dat als er vlag in de raadszaal verschijnt er een plaquette bij wordt geplaatst met daarop de tekst van de artikel 1 van de grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Wethouder Marcel Steeman roept kunstenaars in de gemeente op een kunstwerk te maken waarin naast art.1 van de grondwet verschillende vlaggen zijn verwerkt, dus ook van de Provincie, de EU, de fusievlag en die van de verschillende kernen. Het geluidsfragment van de vergadering die Frits Zonneveld beschrijft is na te luisteren op https://castricum.raadsinformatie.nl/vergadering/323826/Raadsplein%2021-12-2017.