Reactie Ans Pelzer op ontslagaankondiging

Beste Raadsleden,
Met bijzonder veel spijt moet ik afscheid nemen van jullie.
Zoals je in onderstaande mailwisseling kunt lezen word ik gedwongen door een motie van wantrouwen.
Spijt en verdriet heb ik vooral over de goede samenwerking met de meesten van jullie.
Het plezier en de samenwerking met de ambtenaren zal ik echt missen.
Tot ziens!
Groet, Ans Pelzer

Beste Kees,
Het is een volslagen verrassing. Er is eerder geen vraag aan me gesteld en dat weet jij ook best.
Bovendien is er door jullie geen enkel resultaat gemeld van de besprekingen. Ook daaraan heb ik dus niets kunnen afleiden. De enige woorden die ik heb ontvangen kwamen van Wim Swart met de vraag of ik zou willen overwegen te blijven. Daarna las ik in de krant dat ik in jullie optiek kon vertrekken.
Heel even hebben we een paar woorden gewisseld toen jij luidruchtig in de hal meldde “belazerd” te zijn.
Op mijn vraag hoezo/ waarom? Moeten we dan niet eens praten? Riep je nogmaals belazerd te zijn .
Dat schiet natuurlijk niet op zo’n gesprek. Waarom zou ik terug treden Kees? Ik doe mijn werk goed en heb nooit iets gemerkt of gehoord  van een gebrek aan vertrouwen bij de Raad. Integendeel. Juist ook jouw partij was in de besprekingen over het sociaal domein uiterst lovend over mijn werk. Ik heb ook aardig wat duimen en applausjes van D66 in mijn mail. Van het CDA/GDB weet ik dat minder maar ik heb in ieder geval nooit klachten gehoord.
Mag ik de conclusie trekken dat ik er uit moet omdat mijn partij stout is geweest door een motie van wantrouwen tegen Hilbrand Klijnstra te steunen. Wellicht ben je vergeten die die motie door de hele Raad behalve VVD en D66 is gesteund. Of bevalt de kleur van mijn ogen niet? Het heeft me steeds verbaasd dat jullie het deden voorkomen als ware er verkiezingen geweest en je dus in alle vrijheid een nieuwe college zou kunnen vormen. Er zijn geen verkiezingen geweest. Toch gaan we stoer wethouders ontslaan.

Daarmee zetten jullie de deur open voor totale willekeur. Je stuurt tussentijds wethouders weg omdat je de politieke constellatie van een college wilt veranderen. Met een stem meerderheid lukt dat dus.
Dat leek me allemaal niet de bedoeling van ons democratisch stelsel. En in de kern de motivatie dat we Elzinga cs gevraagd hebben naar de situatie in Castricum te kijken. Is dit democratie zoals we dat bedoelen en met elkaar willen in dit land?
Twijfel over dit soort gedrag is ook de reden dat ik een spaak in het wiel heb gestoken in de samenzwering van VVD /D66  tegen  CKenG. CKenG moest zo snel mogelijk gewipt worden. Na bij enkele van die samenzweringsgesprekken aanwezig geweest te zijn heb ik mijn conclusies getrokken. Ik doe niet mee aan die willekeur en heb die samenzwering bij de burgemeester en CKenG gemeld.
Allemaal emotie gedreven: “ik ben er klaar mee” ” ik zie het niet meer zitten” en vooral omdat  genoemde partijen Roel Beems irritant vinden en vonden. Dat leek met toch niet echt een goed argument om een wethouder naar huis te sturen en – als gezegd- de weg openen naar totale willekeur.
Er waren nog veel meer van die samenzweringen. Dan deugde de ene ambtenaar niet en al spoedig een andere. Met dat voortdurende gedreig van de VVD en D66 wethouders om ambtenaren of wethouders te wippen, zijn naar mijn idee de echte problemen in het college begonnen. Eigenlijk denk ik dat die intimidaties ook de hele werkorganisatie diep geraakt hebben. Veel, heel veel ambtenaren lagen wakker van hun werk. Bang om getroffen  te worden door woedeuitbarstingen en intimidaties.
Goodbye to all that!
Groet, Ans Pelzer

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Kees Rood [mailto:cpm.rood@gmail.com]
Verzonden: woensdag 30 maart 2016 17:08
Aan: Ans Pelzer <AnsPelzer@castricum.nl>
CC: Wim Swart <wsswart@hotmail.com>; Rob Schijf <rca.schijf@quicknet.nl>; Marcel Steeman <steeman@gmail.com>; Toon Mans <ToonMans@castricum.nl>
Onderwerp: ontslagprocedure

Beste Ans,
Het zal geen verrassing zijn dat we op een punt zijn aangekomen dat de beoogde nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en GDB tot een coalitieakkoord gaan komen. Dat betekent ook dat de vraag, eerder al aan je gesteld, om plaats te maken voor nieuwe wethouders, actueel is.
Ik heb vanmiddag nog een drietal pogingen gedaan om in persoon met je te spreken over onderstaande vraag en te volgen ontslagprocedure. Met Leo heb ik hierover inmiddels gesproken. De vraag is (ook aan Leo gesteld): ben je van plan zelf terug te treden of ontslag te nemen. Zo ja, laat het dan voor donderdagavond 31 maart half zeven schriftelijk aan de raad weten. In het geval dat je hier niet voor kiest, dan zullen de fracties van VVD, D66, CDA en GDB gezamenlijk een motie van wantrouwen tegen jou in stemming brengen. Een motie waarin wordt geconstateerd dat je niet meer op steun van de meerderheid van de raad kunt rekenen. Direct na aanname van de motie heb je de gelegenheid om ontslag te nemen. Kies je daar niet voor, dan volgt het in stemming brengen van een ontslagbesluit.
Over de reactietijd: 24 uur mag dan kort zijn, maar naar onze mening is een wisseling van coalitie en dientengevolge het college al een aantal weken in beeld.
Mede namens de fractievoorzitters van D66, CDA en GDB
Met vriendelijke groet
C.P.M.(Kees) Rood
fractievoorzitter VVD-Castricum.