Raymond Duindam (PWN): ‘Klimaatverandering heeft ook invloed op duingebied’

Castricum – Het wordt natter én droger in Nederland. De afgelopen twee decennia is het grondwaterpeil flink omhooggekomen maar in de zomer hebben we te maken met verdroging. ,,Het is zaak om waterbuffers aan te leggen om ook in droge perioden nog genoeg water te hebben. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar het gebied rond De Zanderij.’’

Door Ans Pelzer

Raymond Duindam, teammanager bij PWN: ,,In Nederland wordt drie procent van de oppervlakte in beslag genomen door snelwegen. Slechts anderhalf procent door natuur. Daar moeten we wat mij betreft hartstikke zuinig op zijn. Gelukkig zijn veel mensen uit de omgeving bereid een handje te helpen. Het Noordhollands Duinreservaat beslaat een gedeelte van de Nederlandse kust. In dit gebeid bevindt zich zo’n zestig procent van de Nederlandse flora en fauna en dat is echt iets om trots op te zijn.’’

Natuur ondersteunen

,,We proberen de natuur zoveel mogelijk te ondersteunen. Krachtiger en robuuster maken. Dat kunnen we niet alleen, het reservaat is geen eiland. Er moeten verbindingen naar buiten blijven opdat dieren en planten kunnen blijven migreren. Soms is dat nodig omdat ze moeten kunnen vluchten maar ook vanwege de uitwisseling van genen met dieren uit andere gebieden.’’

Invloed klimaatverandering

,,De afgelopen twee decennia is het grondwaterpeil flink omhooggekomen, maar in de zomer hebben we te maken met verdroging. Het is dus zaak om waterbuffers aan te leggen om ook in droge perioden nog genoeg water te hebben. Ook komen er meer mensen bij en moeten we meer drinkwater leveren. Voor die waterbuffers kijken we naar het gebied De Zanderij in Castricum en De Vlotter in Heemskerk. Het is onze ambitie om het schone water langer vast te houden opdat het achterland langer van schoon drinkwater kan worden voorzien.’’

‘Vraag onder druk’

,,Er worden hele wijken bijgebouwd en dat verhoogt de watervraag. Wij zijn met veel mensen, de natuur staat daardoor onder druk. Voor de planten en dieren is het belangrijk dat er rust is. Maar het aantal duinbezoekers neemt gestaag toe. Het is natuurlijk prima dat mensen de natuur opzoeken en het is aan ons als organisatie en de boswachters de taak om beiden tegemoet te komen. We proberen de recreatiemogelijkheden zo veel mogelijk aan de voorkant van het duingebied te ontwikkelen en de rustige natuurgebieden in het hart van het duin. Dat gedeelte beschermen we dan. We investeren ook nog meer in De Hoep. Onlangs heeft het plein een flinke verandering ondergaan, tot grote tevredenheid van veel bezoekers. Achter De Hoep komt een tuin voor educatiedoeleinden en een padenstructuur rondom het bezoekerscentrum. De padenstructuur zorgt dat mindervalide natuurliefhebber straks ook makkelijker kan genieten van de tuin.’’

‘Samen investeren’

,,Het is belangrijk dat we samen investeren om de schoonheid van het natuurgebied te behouden. Waarom zoveel moeite om allerlei plant- en diersoorten te behouden? Omdat we anders nog maar enkele soorten overhouden. Dat heeft gevolgen voor alle dieren en planten. Als een bepaalde soort plant of insect er niet meer is, verdwijnen ook de vogels. De insecten zijn al met tachtig procent afgenomen. Dat is geen vrolijk nieuws.’’

Vooruit kijken

,,Met ons beheer zorgen we ervoor dat negatieve effecten, van bijvoorbeeld gebiedsvreemde stoffen, zoveel als mogelijk worden geminimaliseerd. Wij kijken jaren vooruit zowel voor de natuur als de watervraag. Ik begrijp ook dat het niet ieders dagelijks werk is om bezig te zijn met de natuur. We overleggen met allerlei organisaties en belanggroepen, een kritische blik van buitenaf is nodig. De dialoog brengt ons verder.’’ (Foto: Ans Pelzer)