Rabobank vervangt kantoren door flexibele vormen van klantbediening

Regio – Klanten van Rabobank wordt gevraagd om zoveel mogelijk online hun antwoorden te vinden op vragen. Heel veel is zelf te regelen via de app, zonder daarvoor naar de bank te hoeven komen. Als een bezoek aan de bank toch de voorkeur heeft, kan dat in het regionale hoofdkantoor aan de Robonsbosweg 5 in Alkmaar. Daarnaast vult Rabobank de klantbediening aan met flexibele vormen van klantbediening. Zo kunnen klanten vanaf 1 januari in het Willibrordus Centrum in Heiloo op afspraak terecht voor een gesprek met een adviseur van de bank. Dat kan zijn over de zakelijke dienstverlening of de particuliere dienstverlening van de bank, zoals de financiering van de eigen woning.

Kantoor Heiloo sluit

Ralph van Soomeren, directeur coöperatieve Rabobank vervolgt: ,,We merken als Rabobank dat klanten gemakkelijk de telefoon pakken, kiezen voor een videochat of gebruik maken van de app om snel iets te regelen. De zelfredzaamheid van mensen is enorm toegenomen. Daar bewegen wij als bank in mee. De coronacrisis heeft dit type dienstverlening versterkt, zowel in gewenning als ook bewustwording van deze mogelijkheden. Daarnaast hebben de geldautomaten van Rabobank, ING en ABN AMRO plaatsgemaakt voor de (gele) geldautomaten van Geldmaat en zijn verdwenen uit onze kantoren. Door al deze ontwikkelingen zien we het klantbezoek steeds verder afnemen. Het is dan ook niet meer passend en rendabel om meerdere kantoren open te houden. Daarom hebben wij besloten om het kantoor van Rabobank in Heiloo aan de Stationsweg 136 per 1 januari 2022 te sluiten. Het pand wordt volgend jaar in de verkoop gezet.’’

Rechtstreeks contact blijft

,,Het sluiten van kantoren betekent niet dat we minder ‘dichtbij’ worden, integendeel. Dichtbij zijn gaat tegenwoordig verder dan gebouwen van steen. Veel klanten geven ook aan dat zij geen kantorennetwerk verlangen van Rabobank; hun voorkeur gaat uit naar digitale interactie. Pas als het om écht prangende zaken gaat, is er behoefte aan menselijk contact. Dat kan bij klanten thuis, onderweg, via (video)chat en op een kantoor of ontmoetingspunt. Zo blijven wij betrokken en dichtbij door het gemak van online bankieren te combineren met persoonlijk advies.”

Mobiele Bankservice

Soms lukt het niet om via de bovenstaande opties bankzaken zelf te regelen of om daarvoor naar een  kantoor te komen. Om ook deze groep klanten goed te helpen, heeft Rabobank de Mobiele Bankservice. Ralph van Soomeren: ,,De Mobiele Bankservice is voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn door ziekte, ongeval, senioriteit of een lichamelijke beperking. Die klanten worden geholpen bij het regelen van een volmacht, het wijzigen van een betaalpakket of bij het uitleggen van online bankzaken regelen. Dit gebeurt bij hen thuis tenzij een andere locatie beter past. Het is daar niet mogelijk om contant geld op te nemen of te storten.”

De Mobiele Bankservice is weer beschikbaar zodra de coronamaatregelen dit toelaten. Overigens biedt Geldmaat in een geselecteerd aantal winkels de dienst ‘geldmaat plus assistentie’. Hier kunnen klanten terecht als ze het lastig vinden om contant geld op te nemen of te storten. Deze winkels zijn te vinden via de locatiewijzer op de website van Geldmaat. Ze zijn herkenbaar aan de sticker ‘Geldmaat plus assistentie’ op de winkeldeur of etalage. Op die manier probeert Rabobank de verandering in de klantbediening voor kwetsbare groepen zo laagdrempelig mogelijk te maken.