Rabobank Alkmaar e.o. blikt terug en kijkt vooruit

Alkmaar – Rabobank is betrokken bij veel lokale, maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van de winst in de samenleving. Maar kun je dat blijven doen als de economie zwaar onder druk ligt? In het maatschappelijk jaarverslag laat Rabobank Alkmaar e.o. zien hoe ze in 2020 de mouwen extra opstroopte en aan de slag ging voor haar klanten: voor leden, particulieren, bedrijven en verenigingen/stichtingen.

De coronacrisis zorgde voor een extra behoefte aan steun voor ondernemers, verenigingen en stichtingen, maar ook voor gezinnen en kwetsbare doelgroepen. Rabobank heeft deze ondersteuning geboden; via het Coöperatief Dividend hebben vier Rabobanken gezamenlijk € 3.086.809,- geïnvesteerd in de regio Noord-Holland Noord. Ze richtten gezamenlijk onder meer een steunfonds op voor verenigingen en stichtingen om zo de gevolgen van het coronavirus te verzachten. Ruim 200 verenigingen werden vanuit dit fonds ondersteund. In Alkmaar en omstreken hielpen ze 35 clubs met een totaalbedrag van € 50.000,-. De extra bijdrage kwam voor veel clubs als geroepen.

Een club is meer dan een club

Maar er was meer in 2020: met Rabo ClubSupport ondersteunde de bank wederom het Nederlandse verenigingsleven. Er werd voor bijna € 15 miljoen geïnvesteerd in clubs en verenigingen om ze sterker en toekomstbestendiger te maken. Juist ook in deze tijd is deze impuls gewenst. In Alkmaar en omstreken werd op voorspraak van de ledenraad € 250.000 geïnvesteerd, waarbij Voetbalvereniging LSVV en de Egmondse Reddingsbrigade de meeste stemmen kregen. Maar ook de overige 508 deelnemers waren winnaars in deze campagne.

Duurzamer groeien

Ondanks dat ondernemers voor enorme uitdagingen kwamen te staan hebben er ook mooie ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van duurzaam ondernemen. Zo daagde Rabobank 22 bedrijven uit Noord-Holland uit om een nieuw, circulair businessmodel te ontwerpen tijdens de Rabo Circulair Ondernemen Challenge. Samen met KPMG en Provincie Noord- Holland brachten ze circulaire kansen in kaart en verbonden ze ondernemers met elkaar. Kan Rabobank dit blijven doen en zo ja, op welke wijze? Voor het antwoord op die vraag doet Rabobank wat ze altijd doet: ze slaat de handen ineen met leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders voor een duurzamer Nederland. Dit doet de bank door het opstellen van een Coöperatief Convenant voor Nederland.

Meepraten

Op maandag 22 februari wordt de virtuele regiodialoog ‘Dit vindt Noord-Holland Noord’ georganiseerd. Daar mag iedereen met een warm hart voor de regio meepraten over wat Noord-Holland Noord verder helpt. De bank presenteert het convenant, dat uit 14 regiodialogen wordt opgetekend, in de lente van dit jaar aan het nieuwe kabinet. Heb je goede ideeën en wil je ook jouw stem laten horen? Meld je aan, Raboklant of niet. Want dat is de basis van coöperatief bankieren. Meer informatie en aanmelden: https://rabo.nl/noordhollandnoord/regiodialoog.

Op de foto:
In de regio Alkmaar en omstreken hielp Rabobank 35 clubs met een totaalbedrag van € 50.000,-. Ook de Egmondse Reddingsbrigade kreeg een donatie. (Foto: aangeleverd)